Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18/1/2018 308.925 3.171.404,88 10,2659 10,4712 10,2659 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 18/1/2018 484.463 5.269.820,45 10,8777 11,2040 10,6601 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 18/1/2018 535.089 5.369.165,24 10,0342 10,2349 10,0342 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 18/1/2018 311.233 2.959.542,06 9,5091 9,6993 9,5091 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 18/1/2018 763.696 7.438.150,55 9,7397 9,9345 9,7397 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 18/1/2018 7.308 62.468,99 8,5480 8,8044 8,5480 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 18/1/2018 41.038 408.819,81 9,9619 10,2608 9,9619 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 18/1/2018 162.627 1.586.326,84 9,7544 10,0470 9,5593 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 18/1/2018 414.759 4.268.663,05 10,2919 10,6007 10,0861 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 18/1/2018 383.840 3.525.775,59 9,1855 9,4611 9,0018 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 18/1/2018 168.818 1.599.852,91 9,4768 9,7611 9,2873 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 18/1/2018 791.106 7.983.176,39 10,0912 10,2930 10,0912 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 18/1/2018 134.880 1.692.931,26 12,5514 12,9279 12,3004 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 18/1/2018 119.154 1.277.334,99 10,7201 11,0417 10,5057 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 18/1/2018 232.000 2.525.880,76 10,8874 11,2140 10,6697 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 18/1/2018 184.614 1.799.312,46 9,7463 10,1362 9,5514 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 18/1/2018 170.965 1.727.595,09 10,1049 10,4080 9,8018 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 18/1/2018 51.027 501.053,81 9,8194 10,1140 9,8194 USD