Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16/11/2017 225.057 2.168.386,77 9,6348 9,8275 9,6348 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 16/11/2017 484.463 5.237.073,27 10,8101 11,1344 10,5939 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 16/11/2017 548.375 5.494.088,16 10,0189 10,2193 10,0189 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 16/11/2017 366.199 3.486.343,56 9,5204 9,7108 9,5204 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 16/11/2017 828.748 7.967.563,48 9,6140 9,8063 9,6140 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 16/11/2017 9.178 80.319,59 8,7515 9,0140 8,7515 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 16/11/2017 29.470 278.523,18 9,4512 9,7347 9,4512 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 16/11/2017 163.641 1.593.460,06 9,7376 10,0297 9,5428 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 16/11/2017 414.759 4.224.350,68 10,1851 10,4907 9,9814 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 16/11/2017 386.573 3.486.440,30 9,0188 9,2894 8,8384 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 16/11/2017 128.995 1.185.656,72 9,1915 9,4672 9,0077 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 16/11/2017 912.181 9.293.369,63 10,1881 10,3919 10,1881 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 16/11/2017 134.880 1.570.614,30 11,6445 11,9938 11,4116 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 16/11/2017 119.154 1.175.053,00 9,8617 10,1576 9,6645 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 16/11/2017 232.000 2.458.182,96 10,5956 10,9135 10,3837 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 16/11/2017 184.614 1.785.786,36 9,6731 10,0600 9,4796 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 16/11/2017 170.965 1.716.433,61 10,0397 10,3409 9,7385 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 16/11/2017 51.027 493.526,83 9,6719 9,9621 9,6719 USD