Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7/12/2018 357.409 3.158.821,68 8,8381 9,0149 8,8381 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 7/12/2018 548.213 5.833.687,81 10,6413 10,9605 10,4285 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 7/12/2018 570.450 5.697.878,89 9,9884 10,1882 9,9884 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7/12/2018 179.421 1.682.677,73 9,3784 9,5660 9,3784 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 7/12/2018 673.292 6.207.541,39 9,2197 9,4041 9,2197 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 7/12/2018 5.531 46.672,21 8,4383 8,6914 8,4383 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 7/12/2018 67.381 606.550,56 9,0018 9,2719 9,0018 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 7/12/2018 162.627 1.401.865,66 8,6201 8,8787 8,4477 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 7/12/2018 367.104 3.572.448,11 9,7314 10,0233 9,5368 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 7/12/2018 373.858 3.347.700,49 8,9545 9,2231 8,7754 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 7/12/2018 221.577 1.792.960,13 8,0918 8,3346 7,9300 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 7/12/2018 428.824 4.367.061,55 10,1838 10,3875 10,1838 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 7/12/2018 110.859 1.243.282,11 11,2150 11,5515 10,9907 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 7/12/2018 91.088 797.204,80 8,7520 9,0146 8,5770 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 7/12/2018 227.284 2.425.894,03 10,6734 10,9936 10,4599 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 7/12/2018 184.614 1.721.502,85 9,3249 9,6979 9,1384 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 7/12/2018 165.831 1.614.011,75 9,7329 10,0249 9,4409 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 7/12/2018 51.027 459.690,17 9,0087 9,2790 9,0087 USD