Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12/7/2018 379.524 3.620.792,91 9,5404 9,7312 9,5404 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 12/7/2018 520.158 5.539.773,33 10,6502 10,9697 10,4372 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 12/7/2018 532.035 5.328.568,58 10,0155 10,2158 10,0155 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 12/7/2018 199.200 1.870.834,98 9,3918 9,5796 9,3918 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 12/7/2018 717.143 6.737.134,91 9,3944 9,5823 9,3944 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 12/7/2018 7.308 61.651,53 8,4362 8,6893 8,4362 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 12/7/2018 71.936 686.230,69 9,5394 9,8256 9,5394 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 12/7/2018 162.627 1.461.948,43 8,9896 9,2593 8,8098 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 12/7/2018 367.610 3.654.818,43 9,9421 10,2404 9,7433 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 12/7/2018 380.530 3.464.536,52 9,1045 9,3776 8,9224 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 12/7/2018 221.153 1.913.884,27 8,6541 8,9137 8,4810 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 12/7/2018 501.769 5.026.793,38 10,0181 10,2185 10,0181 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 12/7/2018 110.859 1.360.166,92 12,2694 12,6375 12,0240 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 12/7/2018 91.088 948.306,57 10,4109 10,7232 10,2027 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 12/7/2018 227.284 2.418.979,47 10,6430 10,9623 10,4301 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 12/7/2018 184.614 1.742.869,38 9,4406 9,8182 9,2518 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 12/7/2018 170.965 1.674.113,81 9,7921 10,0859 9,4983 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 12/7/2018 51.027 471.176,44 9,2338 9,5108 9,2338 USD