Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11/8/2020 329.246 3.021.868,69 9,1781 9,3617 9,1781 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 11/8/2020 651.910 6.693.180,76 10,2670 10,5750 10,0617 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11/8/2020 480.891 4.747.669,86 9,8727 10,0702 9,8727 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 11/8/2020 147.487 1.349.190,12 9,1479 9,3309 9,1479 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 11/8/2020 592.513 5.269.811,48 8,8940 9,0719 8,8940 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 11/8/2020 2.433 18.748,89 7,7076 7,9388 7,7076 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 11/8/2020 59.564 457.053,01 7,6733 7,9035 7,6733 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 11/8/2020 798.030 6.901.459,37 8,6481 8,9075 8,4751 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 11/8/2020 334.146 3.166.999,24 9,4779 9,7622 9,2883 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 11/8/2020 365.870 3.487.561,53 9,5322 9,8182 9,3416 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 11/8/2020 192.373 1.645.930,64 8,5559 8,8126 8,3848 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 11/8/2020 331.375 3.520.435,31 10,6237 10,8362 10,6237 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 11/8/2020 101.813 1.089.947,89 10,7054 11,0266 10,4913 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 11/8/2020 91.088 693.697,56 7,6157 7,8442 7,4634 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 11/8/2020 218.436 2.312.534,93 10,5868 10,9044 10,3751 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 11/8/2020 173.099 1.564.576,50 9,0386 9,4001 8,8578 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 11/8/2020 142.777 1.351.535,14 9,4660 9,7500 9,1820 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 11/8/2020 51.027 434.075,60 8,5068 8,7620 8,5068 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/7/2020 3.486.288 3.664.914,00 1,0512 1,0512 1,0512 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/7/2020 2.628.153 2.762.811,00 1,0512 1,0512 1,0512 EUR