Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22/8/2019 353.414 3.671.565,18 10,3888 10,5966 10,3888 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 22/8/2019 562.295 6.167.599,74 10,9686 11,2977 10,7492 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 22/8/2019 552.758 5.603.203,64 10,1368 10,3395 10,1368 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 22/8/2019 153.953 1.493.298,56 9,6997 9,8937 9,6997 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 22/8/2019 600.371 5.840.815,82 9,7287 9,9233 9,7287 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 22/8/2019 4.885 43.128,51 8,8292 9,0941 8,8292 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 22/8/2019 61.340 523.243,40 8,5303 8,7862 8,5303 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 22/8/2019 161.423 1.486.627,52 9,2095 9,4858 9,0253 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 22/8/2019 353.196 3.573.638,38 10,1180 10,4215 9,9156 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 22/8/2019 369.471 3.559.734,02 9,6347 9,9237 9,4420 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 22/8/2019 194.488 1.738.578,25 8,9392 9,2074 8,7604 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 22/8/2019 369.168 4.107.955,01 11,1276 11,3502 11,1276 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 22/8/2019 110.859 1.438.672,31 12,9775 13,3668 12,7180 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 22/8/2019 91.088 888.208,23 9,7511 10,0436 9,5561 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 22/8/2019 218.436 2.476.114,36 11,3356 11,6757 11,1089 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 22/8/2019 184.614 1.754.441,33 9,5033 9,8834 9,3132 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 22/8/2019 156.087 1.602.094,44 10,2641 10,5720 9,9562 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 22/8/2019 51.027 465.929,65 9,1310 9,4049 9,1310 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2019 175.393 194.767.755,95 1.110,4648 1.110,4648 1.110,4648 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/7/2019 2.275.079 2.387.321,00 1,0493 1,0493 1,0493 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/7/2019 1.796.369 1.884.993,00 1,0493 1,0493 1,0493 EUR