Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13/6/2019 376.490 3.821.438,06 10,1502 10,3532 10,1502 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 13/6/2019 562.295 6.101.952,19 10,8519 11,1775 10,6349 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 13/6/2019 539.176 5.445.370,60 10,0994 10,3014 10,0994 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13/6/2019 171.729 1.646.917,13 9,5902 9,7820 9,5902 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 13/6/2019 615.549 5.870.376,34 9,5368 9,7275 9,5368 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 13/6/2019 5.085 43.841,33 8,6223 8,8810 8,6223 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 13/6/2019 66.492 600.303,90 9,0282 9,2990 9,0282 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 13/6/2019 162.627 1.494.905,36 9,1922 9,4680 9,0084 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 13/6/2019 353.276 3.536.246,87 10,0099 10,3102 9,8097 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 13/6/2019 369.471 3.547.270,26 9,6009 9,8889 9,4089 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 13/6/2019 205.792 1.816.440,56 8,8266 9,0914 8,6501 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 13/6/2019 379.004 4.182.946,07 11,0367 11,2574 11,0367 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 13/6/2019 110.859 1.430.511,24 12,9039 13,2910 12,6458 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 13/6/2019 91.088 915.318,45 10,0487 10,3502 9,8477 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 13/6/2019 227.284 2.528.912,96 11,1267 11,4605 10,9042 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 13/6/2019 184.614 1.736.063,13 9,4037 9,7798 9,2156 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 13/6/2019 165.831 1.666.049,95 10,0467 10,3481 9,7453 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 13/6/2019 51.027 464.515,35 9,1033 9,3764 9,1033 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 31/12/2018 175.393 194.296.642,85 1.107,7788 1.107,7788 1.107,7788 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/5/2019 2.054.083 2.025.685,00 0,9862 0,9862 0,9862 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/5/2019 1.241.020 1.223.863,00 0,9862 0,9862 0,9862 EUR