Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24/4/2018 364.310 3.568.750,14 9,7959 9,9918 9,7959 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 24/4/2018 520.158 5.569.702,17 10,7077 11,0289 10,4935 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 24/4/2018 525.787 5.272.375,42 10,0276 10,2282 10,0276 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 24/4/2018 216.050 2.035.771,62 9,4227 9,6112 9,4227 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 24/4/2018 738.435 7.041.004,98 9,5350 9,7257 9,5350 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 24/4/2018 7.308 59.807,98 8,1839 8,4294 8,1839 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 24/4/2018 77.152 741.915,14 9,6163 9,9048 9,6163 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 24/4/2018 162.627 1.563.562,07 9,6144 9,9028 9,4221 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 24/4/2018 368.107 3.714.617,43 10,0911 10,3938 9,8893 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 24/4/2018 383.840 3.482.654,84 9,0732 9,3454 8,8917 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 24/4/2018 219.926 2.035.482,89 9,2553 9,5330 9,0702 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 24/4/2018 500.428 4.926.725,69 9,8450 10,0419 9,8450 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 24/4/2018 110.859 1.391.353,29 12,5507 12,9272 12,2997 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 24/4/2018 91.088 965.290,58 10,5974 10,9153 10,3855 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 24/4/2018 232.000 2.472.014,08 10,6552 10,9749 10,4421 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 24/4/2018 184.614 1.759.903,98 9,5329 9,9142 9,3422 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 24/4/2018 170.965 1.693.339,45 9,9046 10,2017 9,6075 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 24/4/2018 51.027 478.847,43 9,3842 9,6657 9,3842 USD