Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14/2/2019 359.388 3.203.559,18 8,9139 9,0922 8,9139 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 14/2/2019 548.213 5.878.252,16 10,7226 11,0443 10,5081 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14/2/2019 564.511 5.663.957,32 10,0334 10,2341 10,0334 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 14/2/2019 176.662 1.671.303,65 9,4605 9,6497 9,4605 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 14/2/2019 663.687 6.191.389,20 9,3288 9,5154 9,3288 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 14/2/2019 5.531 47.377,84 8,5658 8,8228 8,5658 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 14/2/2019 67.381 610.456,19 9,0597 9,3315 9,0597 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 14/2/2019 162.627 1.424.186,50 8,7574 9,0201 8,5823 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 14/2/2019 354.292 3.466.745,31 9,7850 10,0786 9,5893 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 14/2/2019 373.858 3.396.525,02 9,0851 9,3577 8,9034 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 14/2/2019 221.577 1.818.754,28 8,2082 8,4544 8,0440 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 14/2/2019 416.498 4.265.085,75 10,2404 10,4452 10,2404 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 14/2/2019 110.859 1.257.452,26 11,3428 11,6831 11,1159 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 14/2/2019 91.088 805.922,57 8,8478 9,1132 8,6708 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 14/2/2019 227.284 2.455.441,55 10,8034 11,1275 10,5873 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 14/2/2019 184.614 1.732.005,04 9,3818 9,7571 9,1942 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 14/2/2019 165.831 1.636.180,52 9,8666 10,1626 9,5706 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 14/2/2019 51.027 460.830,89 9,0311 9,3020 9,0311 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 31/12/2018 175.393 194.296.642,85 1.107,7788 1.107,7788 1.107,7788 EUR