Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21/9/2018 383.155 3.565.088,29 9,3046 9,4907 9,3046 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 21/9/2018 520.158 5.536.027,11 10,6430 10,9623 10,4301 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 21/9/2018 528.040 5.296.984,59 10,0314 10,2320 10,0314 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21/9/2018 192.538 1.802.036,27 9,3594 9,5466 9,3594 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 21/9/2018 693.643 6.510.242,77 9,3856 9,5733 9,3856 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 21/9/2018 7.308 60.903,87 8,3339 8,5839 8,3339 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 21/9/2018 71.936 660.813,93 9,1861 9,4617 9,1861 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 21/9/2018 162.627 1.440.345,32 8,8567 9,1224 8,6796 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 21/9/2018 367.104 3.627.605,74 9,8817 10,1782 9,6841 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 21/9/2018 380.530 3.445.694,11 9,0550 9,3267 8,8739 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 21/9/2018 225.154 1.912.212,23 8,4929 8,7477 8,3230 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 21/9/2018 504.122 5.139.722,87 10,1954 10,3993 10,1954 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 21/9/2018 110.859 1.305.725,87 11,7783 12,1316 11,5427 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 21/9/2018 91.088 872.846,16 9,5825 9,8700 9,3909 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 21/9/2018 227.284 2.426.469,91 10,6760 10,9963 10,4625 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 21/9/2018 184.614 1.747.440,01 9,4654 9,8440 9,2761 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 21/9/2018 170.965 1.678.778,22 9,8194 10,1140 9,5248 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 21/9/2018 51.027 469.495,13 9,2009 9,4769 9,2009 USD