Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22/5/2020 361.546 3.154.815,43 8,7259 8,9004 8,7259 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 22/5/2020 613.423 6.137.956,12 10,0061 10,3063 9,8060 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 22/5/2020 469.459 4.490.362,28 9,5650 9,7563 9,5650 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 22/5/2020 117.326 1.066.391,15 9,0891 9,2709 9,0891 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 22/5/2020 593.961 5.180.664,29 8,7222 8,8966 8,7222 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 22/5/2020 2.433 18.938,43 7,7856 8,0192 7,7856 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 22/5/2020 59.564 419.021,45 7,0348 7,2458 7,0348 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 22/5/2020 1.096.199 9.193.921,74 8,3871 8,6387 8,2194 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 22/5/2020 334.146 3.026.567,38 9,0576 9,3293 8,8764 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 22/5/2020 365.870 3.318.363,62 9,0698 9,3419 8,8884 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 22/5/2020 192.373 1.530.361,37 7,9552 8,1939 7,7961 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 22/5/2020 334.616 3.411.071,60 10,1940 10,3979 10,1940 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 22/5/2020 101.813 1.058.631,26 10,3978 10,7097 10,1898 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 22/5/2020 91.088 615.546,95 6,7577 6,9604 6,6225 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 22/5/2020 218.436 2.237.873,12 10,2450 10,5524 10,0401 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 22/5/2020 175.316 1.558.556,30 8,8900 9,2456 8,7122 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 22/5/2020 142.777 1.310.066,24 9,1756 9,4509 8,9003 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 22/5/2020 51.027 405.757,74 7,9518 8,1904 7,9518 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 31/3/2020 175.393 193.954.118,74 1.105,8259 1.105,8259 1.105,8259 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 30/4/2020 3.319.166 3.069.473,00 0,9248 0,9248 0,9248 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 30/4/2020 2.897.422 2.679.455,00 0,9248 0,9248 0,9248 EUR