Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές (Clearing Officers / Certified Clearing Persons)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Κατάλογος Εκκαθαριστικών Μελών - Γενικών Χειριστών - Θεματοφύλακες ΧΑΚ / Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές (Clearing Officers / Certified Clearing Persons)