Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για αλλαγή Τρόπου Πληρωμής μόνο μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος απο 7η

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Έκδοση Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για Φυσικά Πρόσωπα Έκδοσης 2020 Λήξης 2026 / Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για αλλαγή Τρόπου Πληρωμής μόνο μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος απο 7η