ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ