ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ