ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ