ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ