(6) Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την Εγγραφή Μελών – Οργάνωση και Προσόντ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Βασικός Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές Αποφάσεις / (6) Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την Εγγραφή Μελών – Οργάνωση και Προσόντ