(6) Κεντρικό Μητρώο Εισηγμένων Αξιών – Εγχειρίδιο (ΚΔΠ 408/2006)