Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: Aeonic Securities C.I.F Plc 
Διεύθυνση: Οδός Λάιου 6, Anna City court, Block B, Γραφείο 301, 3015 Λεμεσός 
Τηλέφωνο: 25337600 
Fax: 25337602 
E-mail επικοινωνίας: info@aeonic.com.cy 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σεραφείμ Χαραλαμπίδης 
Ιστοσελίδα: http://www.aeonic.com.cy 
Νομικοί Σύμβουλοι: LLPO Law Firm Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε 
Ελεγκτές: C&N Auditors 
Σύμβουλος Εισαγωγής: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε -LLPO Law Firm


Συμβούλιο
Πρόεδρος Αλέξανδρος Σίνος Διευθύνων Σύμβουλος Σεραφείμ Χαραλαμπίδης
Εκτελεστικό Μέλος Στέφανος Καζαντζής Μέλος Ευάγγελος Δρυμπέτα
Μη Εκτελεστικό Μέλος Γκλόρια Χρυσάφη


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2016 Δ/Υ 2016 2016
2017 Δ/Υ 2017 2017
2018 Δ/Υ 2018 Δ/Υ 2018 Δ/Υ


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Τύπος Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου Κοινές Μετοχές CY0106130210 30/12/2015 1,000(EUR) N/A 600.000 EUR
Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Χρηματοοικονομικά Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές υπηρεσίες