Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: Aeonic Securities C.I.F Plc 
Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 5, Διαμ.201, Ελλάδιο Μέγαρο 
Τηλέφωνο: 25337600 
Fax: 25337602 
E-mail επικοινωνίας: info@aeonic.com.cy 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σεραφείμ Χαραλαμπίδης 
Ιστοσελίδα: http://www.aeonic.com.cy 
Νομικοί Σύμβουλοι: LLPO Law Firm Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε 
Ελεγκτές: C&N Auditors 
Σύμβουλος Εισαγωγής: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε -LLPO Law Firm


Συμβούλιο
Πρόεδρος Αλέξανδρος Σίνος Διευθύνων Σύμβουλος Σεραφείμ Χαραλαμπίδης
Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Μπρούσκαρης Εκτελεστικό Μέλος Στέφανος Καζαντζής
Μέλος Ευάγγελος Δρυμπέτα Μη Εκτελεστικό Μέλος Γκλόρια Χρυσάφη


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2015 Δ/Υ 2015 2015 Δ/Υ
2016 Δ/Υ 2016 2016


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Τύπος Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου Κοινές Μετοχές CY0106130210 30/12/2015 1,000(EUR) N/A 600.000 EUR
Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Χρηματοοικονομικά Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές υπηρεσίες