Τιμές Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Τιμές Κλεισίματος

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,850
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΡΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
260,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΕΝΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,126
0,000
0,00%
0,00 0 0 735.565 N/A
ΓΚΑΖ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 0 72.000 N/A
ΓΟΥΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΧΜΙ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΝΛΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 2.800 0 N/A
ΙΝΤΡΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΤΤΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,268
0,000
0,00%
0,00 0 0 55.000 N/A
ΚΟΥΙΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΕΝΟΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΙΜΝΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,990
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΟΒΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΠΡΟ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΝΕΑΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,990
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.500 N/A
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΑΥΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
24,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΚΣΓ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,360
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.669 N/A
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΠΔΟΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΒΙΦΓ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
65,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΚΛΟΜΠΟ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
118,780
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΚΡΙΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΝΠΝ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΜΦΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
55,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΔΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΑΛΒ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΝΕΑΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΒΜΣΗ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
1,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΥΜΣΑ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
0,068
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΠΟΛ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΙΟΥΛ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΚ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΚΗΒ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΛ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΠ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΡ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΣ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
104,260
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΣΜΕ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΟΝΠΡΟ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΡΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
104,686
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΠΑΛ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΠΛΟΥ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΩΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΑΙΝΤ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΙΛΕΞ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΟΥΑΝ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
93,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ18 GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ20 GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖΒ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖΚ19 GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖΚ21 GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΥΜΣΑΟ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΧΣΠΒ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-divident)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σ marked ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (Α) (ΚΔΠ 379/2014)
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ