Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΓΚΑΖ EUR 28,00
0,028
0,003
9,80%
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΒΙΡΕ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΓΚΑΖ EUR 28,00
0,028
0,003
9,80%
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΒΙΡΕ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΒΙΡΕ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΚΟΥΑΛΒ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%