Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΓΚΑΖ EUR 18,00
0,018
0,002
9,09%
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΓΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΓΚΑΖ EUR 18,00
0,018
0,002
9,09%
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΓΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΙΝΛΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΓΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΛΑΓΛΦ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%