Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΧΑΤΖΙ EUR 24.272,00
16,400
0,200
1,23%
ΑΚΙ4 GBP 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΠΑΚΣ GBP 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΒΣΡΕ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΣΟΛINTOYΣ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΧΑΤΖΙ EUR 24.272,00
16,400
0,200
1,23%
ΡΟΕΝ EUR 4.006,20
4,420
0,000
0,00%
ΡΟΕΝΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΠΛΑΤΑ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΠΩΕ GBP 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΚΩΑΜ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΛΙΜΝΗ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΙΤΤΛ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΟΡΚΑ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΠΚΣΓ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%