Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΙΝΛΙ EUR 1.740,00
1,740
0,140
8,75%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΚΟΥΑΛΒ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΓΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΝΕΤΙΝ EUR 3.591,00
0,945
0,000
0,00%
ΙΝΛΙ EUR 1.740,00
1,740
0,140
8,75%
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΚΟΥΑΛΒ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΣΤΣΙ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΚΛΟΜΠΟ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΚΟΥΑΛΒ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΓΓΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΛΑΓΛΦ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%