Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc 30/12/2015 12:00:00 πμ 600000 0,850(EUR) 1,00000 510.000,00
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 29/2/2016 12:00:00 πμ 5705053 0,150(EUR) 1,00000 855.757,95
ΒΙΡΕ VIRETA INVESTMENT PLC 16/9/2013 12:00:00 πμ 100 260,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΒΟΠΕ Vonpende Holdings Plc 8/2/2016 12:00:00 πμ 8000 16,000(EUR) 1,00000 128.000,00
ΓΓΚ UNIVERSAL GOLF ENTERPRISES PLC 29/12/2014 12:00:00 πμ 34328000 1,090(EUR) 1,00000 37.417.520,00
ΓΕΝΤ G Entertainment Group Plc 16/12/2016 12:00:00 πμ 680888657 0,126(EUR) 1,00000 85.791.970,78
ΓΚΑΖ C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD 17/7/2012 12:00:00 πμ 111197429 0,040(EUR) 1,00000 4.447.897,16
ΓΟΥΚ The Mall of Engomi (ME) Plc 10/7/2015 12:00:00 πμ 10000000 1,000(EUR) 1,00000 10.000.000,00
ΕΠΙΕΝ Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. 28/6/2012 12:00:00 πμ 10906250 4,000(EUR) 1,00000 43.625.000,00
ΕΧΜΙ ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10/4/2012 12:00:00 πμ 321123 5,200(EUR) 1,00000 1.669.839,60
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 17/10/2012 12:00:00 πμ 18567912 1,000(EUR) 1,00000 18.567.912,00
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 18/1/2016 12:00:00 πμ 40000 3.100,000(EUR) 1,00000 124.000.000,00
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 6/8/2010 12:00:00 πμ 100000000 0,750(EUR) 1,00000 75.000.000,00
ΚΕΡΒ Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc 29/6/2012 12:00:00 πμ 18100000 0,268(EUR) 1,00000 4.850.800,00
ΚΟΥΙΜ Κ. Κουιμτζής Α.Ε. 7/7/2017 12:00:00 πμ 600000 1,000(EUR) 1,00000 600.000,00
ΚΟΥΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε 6/6/2017 12:00:00 πμ 21000000 0,390(EUR) 1,00000 8.190.000,00
ΚΩΑΜ Constantinou Bros Properties Plc 29/3/2010 12:00:00 πμ 1950000 18,900(EUR) 1,00000 36.855.000,00
ΛΑΓΛΦ LANITIS GOLF PUBLIC CO LTD 20/1/2015 12:00:00 πμ 2500011 27,000(EUR) 1,00000 67.500.297,00
ΛΕΝΟΡ Lenorca Corporation Public Company Ltd 16/8/2016 12:00:00 πμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΛΙΜΝΗ Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc 29/3/2010 12:00:00 πμ 300000000 0,990(EUR) 1,00000 297.000.000,00
ΜΟΒΚ Mobile & Commerce Solutions Plc 21/7/2014 12:00:00 πμ 2600000 0,390(EUR) 1,00000 1.014.000,00
ΜΠΡΟ BROZOS IVY PUBLIC LTD 11/9/2012 12:00:00 πμ 13000000 0,700(EUR) 1,00000 9.100.000,00
ΝΕΑΙ Nearchi Investment Plc 2/1/2017 12:00:00 πμ 200000 1,000(EUR) 1,00000 200.000,00
ΝΕΤΙΝ NET INFO Plc 22/4/2016 12:00:00 πμ 11721670 0,990(EUR) 1,00000 11.604.453,30
ΟΡΚΑ ORCA Investment Plc 10/9/2010 12:00:00 πμ 1200000 11,900(EUR) 1,00000 14.280.000,00
ΠΑΥΑ Parsifal Yachting Holding Public Ltd 7/9/2016 12:00:00 πμ 50000 24,000(EUR) 1,00000 1.200.000,00
ΠΚΣΓ P.C. Splash Water Public Company Ltd 10/10/2011 12:00:00 πμ 35051833 1,200(EUR) 1,00000 42.062.199,60
ΠΛΑΤΑ Plata Management Public Ltd 24/10/2016 12:00:00 πμ 10100000 0,010(EUR) 1,00000 101.000,00
ΡΟΕΝ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 5/8/2016 12:00:00 πμ 3718750 2,360(EUR) 1,00000 8.776.250,00
ΣΝΠΜ SNP Southeast Network Public Ltd 15/2/2016 12:00:00 πμ 39800000 0,010(EUR) 1,00000 398.000,00
ΣΤΣΙ Global Digital Services Plc 30/4/2013 12:00:00 πμ 1525000000 0,011(EUR) 1,00000 16.775.000,00
ΦΣΕΕ FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε 8/8/2017 12:00:00 πμ 200000 0,500(EUR) 1,00000 100.000,00
Σύνολο: 922.672.897,39

Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΠΔΟΛ AvandPlus Plc (Γραμμάτια) 18/7/2016 12:00:00 πμ 1000000 1,000(EUR) 1,00000 1.000.000,00
ΓΒΙΦΓ GBI Finance Group Ltd (Ομόλογα) 4/12/2017 12:00:00 πμ 400000 0,553(EUR) 1,00000 221.000,00
ΓΚΛΟΜΠΟ GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD (Μη Εξασφαλισμένα Γραμμάτια ) 10/6/2014 12:00:00 πμ 64 76.875,410(EUR) 1,00000 4.920.026,22
ΓΚΡΙΝ Greenox Ltd 28/4/2015 12:00:00 πμ 3997708 21,160(EUR) 1,00000 84.591.501,28
ΓΝΠΝ Goldman and Partners Ltd (Performance Linked Notes 2026 ) 18/7/2016 12:00:00 πμ 1000000 1,000(EUR) 1,00000 1.000.000,00
ΕΜΦΠ EM Financial Platform Fund I Ltd (Ομόλογα ) 9/12/2016 12:00:00 πμ 365 558,000(EUR) 1,00000 203.670,00
ΚΔΙΝ KD Investments Ltd (Χρεόγραφα 2024) 27/11/2017 12:00:00 πμ 27000000 1,000(EUR) 1,00000 27.000.000,00
ΚΟΥΑΛΒ QUALITY & RELIABILITY UK LTD 7/8/2014 12:00:00 πμ 60 25.534,250(EUR) 1,00000 1.532.055,00
ΝΕΑΒ Nearchi Investment Plc (Χρεόγραφα 2020) 2/1/2017 12:00:00 πμ 10 250.000,000(EUR) 1,00000 2.500.000,00
ΡΟΕΝΟ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (Χρεόγραφα 2023) 5/8/2016 12:00:00 πμ 67 51.550,000(EUR) 1,00000 3.453.850,00
Σύνολο: 126.422.102,50

Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΒΜΣΗ William Marshal Plc 12/12/2017 12:00:00 πμ 5000000 0,100(GBP) 0,89043 561.526,45
ΤΖ The Just Loans Group Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 28200000 1,400(GBP) 0,89043 44.338.128,77
ΥΜΣΑ Yumchaa Holdings Plc 22/2/2016 12:00:00 πμ 148068723 0,068(GBP) 0,89043 11.307.652,67
Σύνολο: 56.207.307,89

Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΠΟΛ Apollo Commercial Property Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 1986082 0,800(GBP) 0,89043 1.784.380,13
ΓΙΟΥΛ Euler Investments London Plc (Χρεόγραφα 2021) 14/1/2016 12:00:00 πμ 1133983 1,000(GBP) 0,89043 1.273.522,90
ΗΚ Allenby Commercial Property Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2512763 1,000(GBP) 0,89043 2.821.965,79
ΗΚΗΒ Wellesley Commercial Property Plc (Χρεόγραφα 2025) 28/9/2015 12:00:00 πμ 150000 1,000(GBP) 0,89043 168.457,94
ΗΛ Lambert Perrin Liquidity Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2871614 1,000(GBP) 0,89043 3.224.974,45
ΗΠ Vernon Property Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 2373254 0,800(GBP) 0,89043 2.132.231,84
ΗΡ Allenbrooke Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2963490 1,000(GBP) 0,89043 3.328.156,06
ΗΣ Elaine Securities Plc (Χρεόγραφα 2025) 28/9/2015 12:00:00 πμ 3593306 1,043(GBP) 0,89043 4.207.391,96
ΗΣΜΕ Malborough Equity Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2471005 1,000(GBP) 0,89043 2.775.069,35
ΛΟΝΠΡΟ LonPro Holdings Plc (Χρεόγραφα 2021) 12/9/2017 12:00:00 πμ 600000 1,000(GBP) 0,89043 673.831,74
ΜΕΡΕ The Meredith Property Group Plc 25/4/2016 12:00:00 πμ 3373011 1,047(GBP) 0,89043 3.965.590,12
ΜΠΑΛ Ballarat Property Plc (Χρεόγραφα 2025) 28/9/2015 12:00:00 πμ 1747762 0,800(GBP) 0,89043 1.570.263,36
ΜΠΛΟΥ Blueprint Industrial Engineering Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 2299512 1,000(GBP) 0,89043 2.582.473,64
ΠΩΕ PWE Holdings Plc (Ομόλογα 2021 ) 12/12/2016 12:00:00 πμ 404500 1,000(GBP) 0,89043 454.274,90
ΣΑΙΝΤ All Saints Commercial Plc (Χρεόγραφα 2023) 15/1/2016 12:00:00 πμ 4365375 1,000(GBP) 0,89043 4.902.547,08
ΣΙΛΕΞ Silex (UK) Plc 8/2/2016 12:00:00 πμ 6991000 1,000(EUR) 1,00000 6.991.000,00
ΣΟΥΑΝ Swan Real Estate Plc 24/5/2016 12:00:00 πμ 2405854 0,930(GBP) 0,89043 2.512.830,38
ΤΖ18 The Just Loans Group Plc (Χρεόγραφα 2018) 6/6/2016 12:00:00 πμ 9418214 1,000(GBP) 0,89043 10.577.152,61
ΤΖ20 The Just Loans Group Plc (Χρεόγραφα 2020) 6/6/2016 12:00:00 πμ 14961059 1,000(GBP) 0,89043 16.802.060,80
ΤΖΒ Just Bridging Loans Plc 25/1/2016 12:00:00 πμ 3744760 1,000(GBP) 0,89043 4.205.563,60
ΤΖΚ19 Just Cash Flow Plc (Χρεόγραφα 2019) 6/4/2017 12:00:00 πμ 1375846 1,000(GBP) 0,89043 1.545.147,85
ΤΖΚ21 Just Cash Flow Plc (Χρεόγραφα 2021) 6/4/2017 12:00:00 πμ 15631 100,000(GBP) 0,89043 1.755.444,00
ΥΜΣΑΟ Yumchaa Holdings Plc (Χρεόγραφα 2022) 22/2/2016 12:00:00 πμ 2000000 1,000(GBP) 0,89043 2.246.105,81
ΧΣΠΒ Hestiun Properties Plc (Χρεόγραφα 2021) 8/9/2016 12:00:00 πμ 500000 1,000(GBP) 0,89043 561.526,45
Σύνολο: 83.061.962,78