Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc 30/12/2015 12:00:00 πμ 600000 1,000(EUR) 1,00000 600.000,00
ΑΜΠΛΟΥΣ G.D. AMPLUS PUBLIC COMPANY LTD 19/1/2018 5:48:46 μμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 29/2/2016 12:00:00 πμ 5705053 0,150(EUR) 1,00000 855.757,95
ΒΟΠΕ Vonpende Holdings Plc 8/2/2016 12:00:00 πμ 174172 16,400(EUR) 1,00000 2.856.420,80
ΓΓΚ UNIVERSAL GOLF ENTERPRISES PLC 29/12/2014 12:00:00 πμ 34328000 1,090(EUR) 1,00000 37.417.520,00
ΓΕΝΤ G Entertainment Group Plc 16/12/2016 12:00:00 πμ 682239705 0,114(EUR) 1,00000 77.775.326,37
ΓΚΑΖ C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD 17/7/2012 12:00:00 πμ 126780762 0,025(EUR) 1,00000 3.169.519,05
ΓΟΥΚ The Mall of Engomi (ME) Plc 10/7/2015 12:00:00 πμ 10000000 1,000(EUR) 1,00000 10.000.000,00
ΕΠΙΕΝ Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. 28/6/2012 12:00:00 πμ 10906250 4,000(EUR) 1,00000 43.625.000,00
ΕΧΜΙ ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10/4/2012 12:00:00 πμ 321123 5,200(EUR) 1,00000 1.669.839,60
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 17/10/2012 12:00:00 πμ 18567912 1,740(EUR) 1,00000 32.308.166,88
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 18/1/2016 12:00:00 πμ 40000 3.100,000(EUR) 1,00000 124.000.000,00
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 6/8/2010 12:00:00 πμ 100000000 0,750(EUR) 1,00000 75.000.000,00
ΚΕΡΒ Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc 29/6/2012 12:00:00 πμ 18100000 0,268(EUR) 1,00000 4.850.800,00
ΚΟΥΙΜ Κ. Κουιμτζής Α.Ε. 7/7/2017 12:00:00 πμ 600000 1,000(EUR) 1,00000 600.000,00
ΚΟΥΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε 6/6/2017 12:00:00 πμ 21000000 0,390(EUR) 1,00000 8.190.000,00
ΚΩΑΜ Constantinou Bros Properties Plc 29/3/2010 12:00:00 πμ 1950000 18,900(EUR) 1,00000 36.855.000,00
ΛΑΓΛΦ LANITIS GOLF PUBLIC CO LTD 20/1/2015 12:00:00 πμ 2500011 27,000(EUR) 1,00000 67.500.297,00
ΛΕΝΟΡ Lenorca Corporation Public Company Ltd 16/8/2016 12:00:00 πμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΛΙΜΝΗ Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc 29/3/2010 12:00:00 πμ 300000000 0,980(EUR) 1,00000 294.000.000,00
ΜΕΤΡΑΝΚ Metranaco Public Company Ltd (ΚΟ με ΔΨ_Κ) 18/5/2018 5:46:09 μμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΝΕΤΙΝ NET INFO Plc 22/4/2016 12:00:00 πμ 12820670 0,945(EUR) 1,00000 12.115.533,15
ΟΡΚΑ ORCA Investment Plc 10/9/2010 12:00:00 πμ 1200000 11,900(EUR) 1,00000 14.280.000,00
ΠΑΥΑ Parsifal Yachting Holding Public Ltd 7/9/2016 12:00:00 πμ 50000 24,000(EUR) 1,00000 1.200.000,00
ΠΚΣΓ P.C. Splash Water Public Company Ltd 10/10/2011 12:00:00 πμ 35051833 1,200(EUR) 1,00000 42.062.199,60
ΠΛΑΤΑ Plata Management Public Ltd 24/10/2016 12:00:00 πμ 10100000 0,010(EUR) 1,00000 101.000,00
ΡΟΕΝ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 5/8/2016 12:00:00 πμ 3842238 2,580(EUR) 1,00000 9.912.974,04
ΡΟΦΟΛ ROFOLIO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 23/2/2018 5:52:23 μμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΣΝΠΜ SNP Southeast Network Public Ltd 15/2/2016 12:00:00 πμ 39800000 0,010(EUR) 1,00000 398.000,00
ΣΤΣΙ Global Digital Services Plc 30/4/2013 12:00:00 πμ 1525000000 0,011(EUR) 1,00000 16.775.000,00
ΦΑΙΔ T&M Phaedra Public Company Ltd 12/2/2018 6:31:43 μμ 26000 1,000(EUR) 1,00000 26.000,00
ΦΣΕΕ FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε 8/8/2017 12:00:00 πμ 1220000 0,500(EUR) 1,00000 610.000,00
Σύνολο: 918.858.354,44

Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΠΔΟΛ Eurivex Plc (Γραμμάτια) 18/7/2016 12:00:00 πμ 1000000 1,000(EUR) 1,00000 1.000.000,00
ΓΒΙΦΓ GBI Finance Group Ltd (Ομόλογα) 4/12/2017 12:00:00 πμ 400000 0,553(EUR) 1,00000 221.000,00
ΓΚΛΟΜΠΟ GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD (Μη Εξασφαλισμένα Γραμμάτια ) 10/6/2014 12:00:00 πμ 6400 625,446(EUR) 1,00000 4.002.852,48
ΕΙΣΙΓ28 E.I. SIGNATURE INVESTMENTS LIMITED (Ομόλογα 2028) 6/11/2018 1:55:56 μμ 250 943,930(EUR) 1,00000 235.982,50
ΙΝΖΗΣ INZHSYSTEMS LTD (Ομόλογα 2023) 27/11/2018 12:58:02 μμ 200 1.000,000(EUR) 1,00000 200.000,00
ΚΟΥΑΛΒ QUALITY & RELIABILITY UK LTD 7/8/2014 12:00:00 πμ 60 25.665,750(EUR) 1,00000 1.539.945,00
ΜΠΛΟΥ10 BLUEBAND FINANCING LTD (Ομόλογα) 6/11/2018 1:20:52 μμ 250 943,930(EUR) 1,00000 235.982,50
ΡΟΕΝΟ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (Χρεόγραφα 2023) 5/8/2016 12:00:00 πμ 67 52.000,000(EUR) 1,00000 3.484.000,00
ΣΕΕ SOUTH EAST EUROPE GAMING ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΕ (Ομόλογα) 7/9/2018 4:00:29 μμ 1460 1.013,833(EUR) 1,00000 1.480.196,18
Σύνολο: 12.399.958,66

Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΒΜΣΗ William Marshal Plc 12/12/2017 12:00:00 πμ 14500000 0,100(GBP) 0,88930 1.630.495,90
ΤΖ JLG Group Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 28200000 1,400(GBP) 0,88930 44.394.467,56
Σύνολο: 46.024.963,45

Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΠΟΛ Apollo Commercial Property Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 1986082 0,800(GBP) 0,88930 1.786.647,48
ΓΙΟΥΛ Euler Investments London Plc (Χρεόγραφα 2021) 14/1/2016 12:00:00 πμ 1158883 1,000(GBP) 0,88930 1.303.140,67
ΗΚ Allenby Commercial Property Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2512763 1,000(GBP) 0,88930 2.825.551,56
ΗΛ Lambert Perrin Liquidity Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2871614 1,000(GBP) 0,88930 3.229.072,30
ΗΠ Vernon Property Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 2373254 0,800(GBP) 0,88930 2.134.941,19
ΗΡ Allenbrooke Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2963490 1,000(GBP) 0,88930 3.332.385,02
ΗΣ Elaine Securities Plc (Χρεόγραφα 2025) 28/9/2015 12:00:00 πμ 3943603 1,026(GBP) 0,88930 4.551.129,83
ΗΣΜΕ Malborough Equity Plc (Χρεόγραφα 2024) 28/9/2015 12:00:00 πμ 2471005 1,000(GBP) 0,88930 2.778.595,52
ΜΕΡΕ The Meredith Property Group Plc 25/4/2016 12:00:00 πμ 3766253 1,029(GBP) 0,88930 4.357.596,65
ΜΠΑΛ Ballarat Property Plc (Χρεόγραφα 2025) 28/9/2015 12:00:00 πμ 1747762 0,800(GBP) 0,88930 1.572.258,63
ΜΠΛΟΥ Blueprint Industrial Engineering Plc 28/9/2015 12:00:00 πμ 3272540 1,000(GBP) 0,88930 3.679.905,54
ΠΩΕ PWE Holdings Plc (Ομόλογα 2021 ) 12/12/2016 12:00:00 πμ 523819 1,000(GBP) 0,88930 589.023,95
ΣΑΙΝΤ All Saints Commercial Plc (Χρεόγραφα 2023) 15/1/2016 12:00:00 πμ 4365375 1,000(GBP) 0,88930 4.908.776,57
ΣΟΥΑΝ Swan Real Estate Plc 24/5/2016 12:00:00 πμ 2405854 0,939(GBP) 0,88930 2.540.974,64
ΤΖ18 JLG Group Plc (Χρεόγραφα 2018) 6/6/2016 12:00:00 πμ 9418214 1,000(GBP) 0,88930 10.590.592,60
ΤΖ20 JLG Group Plc (Χρεόγραφα 2020) 6/6/2016 12:00:00 πμ 19253362 1,000(GBP) 0,88930 21.650.019,12
ΤΖΒ Just Bridging Loans Plc 25/1/2016 12:00:00 πμ 3744760 1,000(GBP) 0,88930 4.210.907,46
ΤΖΚ19 Just Cash Flow Plc (Χρεόγραφα 2019) 6/4/2017 12:00:00 πμ 1648616 1,000(GBP) 0,88930 1.853.835,60
ΤΖΚ21 Just Cash Flow Plc (Χρεόγραφα 2021) 6/4/2017 12:00:00 πμ 17091 100,000(GBP) 0,88930 1.921.848,65
ΧΣΠΒ Hestiun Properties Plc (Χρεόγραφα 2021) 8/9/2016 12:00:00 πμ 500000 1,000(GBP) 0,88930 562.239,96
Σύνολο: 80.379.442,94