Μετοχές ανά Δείκτη

Επιλέξτε Δείκτη: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,850
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΙΡΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
260,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΕΝΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,126
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.211.933
ΓΚΑΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.000
ΓΟΥΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΧΜΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΛΙ EUR 1,000 1,000 1,000
1,000
1,000
0,000
0,00%
1.544,00 1.544 1.600 0
ΙΝΤΡΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΤΤΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,268
0,000
0,00%
0,00 0 0 55.000
ΚΟΥΙΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΕΝΟΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΙΜΝΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,990
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΟΒΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΝΕΑΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,990
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.500
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΥΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
24,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,360
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.669
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0