Μετοχές ανά Δείκτη

Επιλέξτε Δείκτη: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΕΝΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,114
0,000
0,00%
0,00 0 0 706.600
ΓΚΑΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,025
0,000
0,00%
0,00 0 0 103.000
ΓΟΥΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΛΙ EUR 1,740 1,740 1,740
1,740
1,600
0,140
8,75%
1.740,00 1.000 5.000 6.086
ΙΝΤΡΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΤΤΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,268
0,000
0,00%
0,00 0 0 50.000
ΚΟΥΙΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΕΝΟΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΙΜΝΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,980
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΕΤΡΑΝΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΝΕΤΙΝ EUR 0,945 0,945 0,945
0,945
0,945
0,000
0,00%
3.591,00 3.800 0 0
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΥΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
24,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΚΣΓ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,580
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000
ΡΟΦΟΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 15.900
ΦΑΙΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0