Μετοχές ανά Δείκτη

Επιλέξτε Δείκτη: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΕΝΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,114
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.000
ΓΚΑΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 27.500
ΓΟΥΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΟΜΠΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΧΜΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΛΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,740
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.000
ΙΝΤΡΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΤΤΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.988
ΚΟΥΙΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΙΜΝΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,980
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΕΤΡΑΝΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΗΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 16.566
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΥΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
24,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΚΣΓ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,650
0,000
0,00%
0,00 0 0 700
ΡΟΦΟΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΑΙΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΤΖΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
8,709
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΒΣΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,630
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000