Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-0,13%
Απόδοση μηνός
-0,14%
Απόδοση 3μήνου
-0,96%
Απόδοση 6μήνου
-1,12%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-1,55%
Απόδοση απο 1/1
-0,29%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 911,84
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 4/6/2018
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,05
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 8/12/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :