Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,10%
Απόδοση μηνός
1,30%
Απόδοση 3μήνου
0,41%
Απόδοση 6μήνου
-0,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων
2,09%
Απόδοση απο 1/1
2,26%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 931,98
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 8/8/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 898,02
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 7/12/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :