Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-0,11%
Απόδοση μηνός
0,48%
Απόδοση 3μήνου
1,00%
Απόδοση 6μήνου
-0,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-3,97%
Απόδοση απο 1/1
0,85%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 965,00
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 19/4/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,05
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 8/12/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :