Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,44%
Απόδοση μηνός
1,96%
Απόδοση 3μήνου
2,93%
Απόδοση 6μήνου
2,75%
Απόδοση 52 εβδομάδων
2,44%
Απόδοση απο 1/1
2,91%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 927,30
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 18/4/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,64
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 9/7/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :