Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-0,29%
Απόδοση μηνός
-1,74%
Απόδοση 3μήνου
-1,45%
Απόδοση 6μήνου
1,30%
Απόδοση 52 εβδομάδων
1,84%
Απόδοση απο 1/1
1,39%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 931,98
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 8/8/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 895,75
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 12/10/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :