Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,00%
Απόδοση μηνός
-0,80%
Απόδοση 3μήνου
-0,16%
Απόδοση 6μήνου
0,84%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-5,10%
Απόδοση απο 1/1
0,68%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 954,31
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 27/6/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,05
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 8/12/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :