Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-0,13%
Απόδοση μηνός
0,42%
Απόδοση 3μήνου
-0,55%
Απόδοση 6μήνου
-5,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-6,80%
Απόδοση απο 1/1
0,06%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 999,51
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 27/1/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,05
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 8/12/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :