Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,00%
Απόδοση μηνός
0,08%
Απόδοση 3μήνου
2,29%
Απόδοση 6μήνου
3,20%
Απόδοση 52 εβδομάδων
2,80%
Απόδοση απο 1/1
3,20%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 930,16
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 13/6/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,64
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 9/7/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :