Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,32%
Απόδοση μηνός
0,02%
Απόδοση 3μήνου
0,43%
Απόδοση 6μήνου
-0,64%
Απόδοση 52 εβδομάδων
0,58%
Απόδοση απο 1/1
0,28%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 911,84
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 4/6/2018
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 894,64
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 9/7/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :