Κατάλογος Μελών

NEA ΑΓΟΡΑ / Μέλη / Κατάλογος Μελών
Επιλέξτε Μέλος:  

ALPHA FINANCE AEPEY
Διεύθυνση 5 Merlin, Athens Greece  
Τηλέφωνο 2103677400  
Φαξ 2103311193  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο reception@alphafinance.gr  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://www.alphafinance.gr  
Εγγεγραμμένοι Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι
Spyridon Malavazos
Kyriacos Metaxas
Εγγεγραμμένοι Βοηθοί Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι
Andreas Tzevelekos
Panayiota Kouli
Maria Vrioni
Christos Xikis
Evstathios Pettas
Maria Delaporta
Maria Saranti