Πρόσβαση στο Σύστημα ΟΑΜ - Απαραίτητο λογισμικό

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Πρόσβαση στο Σύστημα ΟΑΜ - Απαραίτητο λογισμικό

Middleware


Drivers

  • Windows 7 (σε περίπτωση σφάλματος, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα drivers για Windows Vista - 32 bit ή 64 bit