Εσωτερικές Αξίες

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Εσωτερικές Αξίες
Εσωτερικές Αξίες επενδυτικών εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ.

Κωδικός Εταιρεία Ημερ. Ενημέρωσης Νόμισμα Καθαρή Εσωτερική Αξία Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Εσωτερική Αξία
ΑΙΕΠ AIAS INVESTMENT CO LTD (EM) 31/12/2017 EUR(EURO) 0,1658
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND LTD 31/1/2018 EUR(EURO) 0,0243 Δ/Υ
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND LTD 31/1/2018 EUR(EURO) 0,1721
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS LTD (EM) 31/12/2016 EUR(EURO) 0,1882 Δ/Υ
ΔΗΕΠ DEMETRA INVESTMENT CO LTD (EM) 31/12/2017 EUR(EURO) 0,5996 Δ/Υ
ΔΩΕΠ DODONI PORTFOLIO INVESTMENTS LTD (EM) 30/9/2017 EUR(EURO) 0,0032 Δ/Υ
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS LTD 31/1/2018 EUR(EURO) 0,1850
ΙΣΕΠ ISXIS INVESTMENTS CO LTD (EM) 31/12/2017 EUR(EURO) 0,0166 Δ/Υ
ΚΑΕΠ KARYES INVESTMENTS LTD 15/2/2018 EUR(EURO) 0,4717
ΡΕΕΠ REGALIA HOLDINGS & INVESTMENTS LTD (EM) 31/12/2017 EUR(EURO) 0,0149 Δ/Υ
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC CO LTD 31/1/2018 EUR(EURO) 0,2582
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT LTD (EM) 31/12/2017 EUR(EURO) 0,0502

Επισημάνσεις:

Οι εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την Καθαρή Εσωτερική Αξία της μετοχής τους κατά την 15η ή την τελευταία ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

ΕΜ: Εκδότης που έχει τίτλους εισηγμένους στην αγορά επενδυτικών οργανισμών και μετά από άδεια του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου έχει πετύχει την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ή την απαλλαγή του από τους επενδυτικούς περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου. Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου της Καθαρής Εσωτερικής του Αξίας θα αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη του τριμήνου.