Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
19/08/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-- Ενσωμάτωση νέων αξιών στις υφιστάμενες αξίες Εισηγμένων Εκδοτών
09/08/2019 ΠΡΟΣ : Μέλη Και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ---Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφoρικά με την Ανάληψη και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών
26/07/2019 ΠΡΟΣ : Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ---Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών ΧΑΚ για το έτος 2018
17/07/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Το ΧΑΚ μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της οικονομίας
11/07/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα--
28/06/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Μειώνεται η έκτακτη Αμυντική Εισφορά στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων--
21/06/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Δυσαρέσκεια ΧΑΚ για απόρριψη προτάσεων του για Αγορά Ηλεκτρισμού --
21/06/2019 Μερίδια αγοράς Μαίου 2019
21/06/2019 Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE–Med
16/05/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--5η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
14/05/2019 Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Ρυθμιζόμενη Αγορά)
14/05/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αναλαμβάνουν ΧΑΚ και Χρηματιστηριακές Εταιρείες --Κοινές δράσεις για αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς
14/05/2019 Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
15/04/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-- Νέα έντυπα για την ανανέωση κωδικού LEI