Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
16/05/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--5η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
14/05/2019 Μερίδια Αγοράς των Μελών για τον Απρίλιο 2019
14/05/2019 Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Ρυθμιζόμενη Αγορά)
14/05/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αναλαμβάνουν ΧΑΚ και Χρηματιστηριακές Εταιρείες --Κοινές δράσεις για αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς
14/05/2019 Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20
18/04/2019 --ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Πρόταση ΧΑΚ για αγορά ηλεκτρισμού--
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
15/04/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-- Νέα έντυπα για την ανανέωση κωδικού LEI
28/03/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Στοιχεία απαραίτητα κατά την αίτηση για Εισαγωγή Αξιών στη Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά
28/03/2019 -- ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ -- Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
04/03/2019 --ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στα Θέματα Ενέργειας
15/02/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά
06/02/2019ΕΛΗΤΑύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
31/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Παράρτημα 3 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
29/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ /ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια