Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
24/10/2019 ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ - Προώθηση / δημοσιότητα κατά την εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ
24/10/2019 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Προώθηση / δημοσιότητα κατά την εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ
23/10/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 όπως τροποποιήθηκε) - Τήρηση μέρους μητρώου αλλοδαπού εκδότη
18/10/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση στις Κανονιστικές Αποφάσεις ΧΑΚ αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 όπως τροποποιήθηκε). 2. Τροποποίηση στο Κεντρικό Μητρώο Εισηγμένων Αξιών - Εγχειρίδιο (ΚΔΠ 408/2006)
14/10/2019 Σεμινάριο για Υπεύθυνους Εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών/Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές
14/10/2019 Εκδήλωση (roadshow) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με τίτλο "CSE Roadshow - Αθήνα 2019", Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, Ελλάδα
11/10/2019 Επικύρωση της απόφασης για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά
07/10/2019ΕΞΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
07/10/2019ΤΡΚΗΟλοκλήρωση πώλησης της επένδυσης στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd
03/10/2019 Μερίδια Αγοράς των Μελών για τον Σεπτέμβριο του 2019
03/10/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Τροποποιήσεις στις χρεώσεις (Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης για τις Αγορές) - Ετήσια Συνδρομή Εκδοτών Ομολόγων
27/09/2019ΕΛΗΤΟικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
19/09/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις που αφορούν στον Ειδικό Λογαριασμό
06/09/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης για την τήρηση των Μη Εισηγμένων Μητρώων/OTC Συναλλαγές
05/09/2019 Νέα υπηρεσία από το ΧΑΚ στα θέματα τήρησης μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών