Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
13/09/2019 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Οικονομική πληροφόρηση που πρέπει να περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό έγγραφο, κατά την υποβολή αίτησης για εισαγωγή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ &ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ”
15/02/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά
15/06/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" (ΧΑΚ - 8/6/2018)
08/02/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες (ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ
23/01/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων
12/01/2018 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Έγκριση για Εισαγωγή Αξιών στη ΝΕΑ
16/10/2017 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ--Αποτίμηση της αξίας των τίτλων νεοσυσταθείσας εταιρείας που αιτείται την εισαγωγή της στη ΝΕΑ (ΧΑΚ - 16/10/2017)
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 3/10/2017)
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" (ΧΑΚ - 3/10/2017)
15/09/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΛΗ --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 15/9/2017)
18/07/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--- Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του Χρηματιστηρίου
11/05/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ --Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II / Έκδοση Κωδικών LEI-- updated form--
08/05/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
20/04/2017 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ --Διαβούλευση για αλλαγές στις Κανονιστικές Αποφάσεις (α) Κανόνες Συναλλαγών και (β) Κανονιστική Απόφαση για τις Αγορές ΧΑΚ