Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Νήσι 38, 5341  
Τηλέφωνο: 23848000 
Fax: 23848003 
E-mail επικοινωνίας: reception@tsokkos.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Χρύσω Τσόκκου 
Ιστοσελίδα: www.tsokkos.com 
Νομικοί Σύμβουλοι: Antonis Andreou & Co LLC , G.F. Pittadjis L.L.C. 
Ελεγκτές: KPMG Limited  
Γεν. Διευθυντής: Anastasia Tsokkou 
Γραμματέας: Anastasia Tsokkou 
Συμβούλιο
Andreas Tsokkos (Executive -non independent) George Tsokkos (Executive -non independent)
Anastasia Tsokkou (Executive -non independent) Nestoras Kyriakides (Non Executive Independent)
Chryso Tsokkou (Executive, Non-Independent) Constantinos Schizas (Independent Non Executive Member)


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2015 Δ/Υ 2015 2015
2016 Δ/Υ 2016 2016
2017 Δ/Υ 2017 2017


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD CY0006091512 1/11/2000 0,340(EUR) 251.200.000 EUR


Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Υπηρεσίες καταναλωτών Ταξίδια και αναψυχή Ταξίδια και αναψυχή Ξενοδοχεία