Αγορά Επιτήρησης

Μετοχές στην Αγορά Επιτήρησης
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005160219 15/03/2000 0,100(EUR) 7.771.666 EUR
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD CY0100321310 02/07/1999 1,000(EUR) 66.520.075 EUR
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD CY0001600416 29/03/1996 0,170(EUR) 24.378.620 EUR
ΜΟΔΕ MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD CY0100790613 24/4/2001 0,140(EUR) 14.900.000 EUR
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC CY0005460619 16/06/2000 0,340(EUR) 22.100.000 EUR
ΡΕΝΟ ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0005740713 07/09/2000 0,030(EUR) 297.915.052 EUR
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD CY0006990713 16/07/2001 0,017(EUR) 33.000.000 EUR
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CY0005770710 14/09/2000 0,030(EUR) 288.140.972 EUR
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ CY0004530214 05/04/1999 0,850(EUR) 1.364.441 EUR
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ CY0004510216 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ CY0004520215 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR