Αγορά Επιτήρησης

Μετοχές στην Αγορά Επιτήρησης
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005200213 28/03/2000 0,210(EUR) 81.202.030 EUR
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC CY0002700611 29/03/1996 0,340(EUR) 213.935.459 EUR
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0000770210 06/08/1997 0,020(EUR) 282.482.787 EUR
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD CY0107320711 29/03/1996 9,000(EUR) 3.483.327 EUR
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005160219 15/03/2000 0,100(EUR) 7.771.666 EUR
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC CY0100220611 18/05/2007 0,340(EUR) 175.000.000 EUR
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD CY0100321310 02/07/1999 1,000(EUR) 66.520.075 EUR
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005170218 16/03/2000 0,170(EUR) 11.000.000 EUR
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0006240218 16/11/2000 0,250(EUR) 22.000.000 EUR
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD CY0001600416 29/03/1996 0,170(EUR) 24.378.620 EUR
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD CY0107310316 29/03/1996 1,000(EUR) 908.037 EUR
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD CY0006981316 17/07/2001 0,090(EUR) 158.660.079 EUR
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0004460719 08/02/1999 0,090(EUR) 20.246.825 EUR
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD CY0006110718 6/11/2000 0,170(EUR) 54.166.636 EUR
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD CY0001350418 29/03/1996 0,040(EUR) 208.209.300 EUR
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CY0002600613 29/03/1996 0,850(EUR) 93.248.408 EUR
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD CY0005280215 19/04/2000 0,200(EUR) 62.446.460 EUR
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD CY0005810219 25/09/2000 0,170(EUR) 14.000.000 EUR