Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,488 0,488 0,488
0,488
0,488
0,000
0,00%
195,20 400 34.323 36.558
ΕΛΗΤ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,702
0,000
0,00%
0,00 0 0 17.087
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,005 0,005 0,005
0,005
0,005
0,001
11,11%
0,54 107 1.182.078 9.906
ΛΟΤΖ EUR 1,380 1,380 1,380
1,380
1,380
0,000
0,00%
7.831,50 5.675 17.587 18.700
ΛΟΥΗ EUR 0,025 0,025 0,024
0,024
0,024
0,000
0,00%
103,86 4.323 67.887 100
ΤΡΚΗ EUR 1,560 1,578 1,492
1,500
1,602
-0,102
-6,37%
96.185,09 62.773 46.712 70.355
ΤΣΟΚ EUR 0,138 0,138 0,138
0,138
0,138
0,000
0,00%
20.010,00 145.000 35.028 39.600

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,100
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 500
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 433.074 164.128
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,030
0,000
0,00%
0,00 0 0 28.959
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,115
0,000
0,00%
0,00 0 9.100 0
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,360
0,000
0,00%
0,00 0 8.690 5.000
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,120
0,000
0,00%
0,00 0 110.000 40
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,042
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,103
0,000
0,00%
0,00 0 37.066 0
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,320
0,000
0,00%
0,00 0 6.100 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,002 0,002 0,002
0,002
0,002
0,000
0,00%
30,00 15.000 595.000 35.000
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,176
0,000
0,00%
0,00 0 0 562
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,300
0,000
0,00%
0,00 0 7.203 0
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.400
ΕΡΜΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,058
0,000
0,00%
0,00 0 52.000 32.319
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,028
0,000
0,00%
0,00 0 0 65.476
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,146
0,000
0,00%
0,00 0 33.009 14.137
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,208
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.791
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,240
0,000
0,00%
0,00 0 11.008 5.108
ΚΕΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,472
0,000
0,00%
0,00 0 23.559 15.642
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,222
0,000
0,00%
0,00 0 14.900 30.104
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,019
0,000
0,00%
0,00 0 0 28.352
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,090
0,000
0,00%
0,00 0 33.151 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,120
0,000
0,00%
0,00 0 23.000 9.300
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,044
0,000
0,00%
0,00 0 56.369 0
ΛΙΝΑ EUR 1,100 1,110 1,100
1,110
1,120
-0,010
-0,89%
2.266,60 2.060 24.776 16.973
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 764
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,560
0,000
0,00%
0,00 0 16.250 2.000
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,078
0,000
0,00%
0,00 0 22.700 10.000
ΜΑΠΑ EUR 0,228 0,228 0,220
0,220
0,228
-0,008
-3,51%
448,00 2.000 4.500 0
ΜΙΝΕ EUR 0,030 0,030 0,030
0,030
0,032
-0,002
-6,25%
165,00 5.500 14.500 44.000
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 0 960
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,660
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.472
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,048
0,000
0,00%
0,00 0 0 46.300
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,052
0,000
0,00%
0,00 0 22.000 9.000
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,004
0,000
0,00%
0,00 0 1.091.161 209.663
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 79.540
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,605
0,000
0,00%
0,00 0 32.300 6.981
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,027
0,000
0,00%
0,00 0 34.000 2.000
ΣΤΑΔ EUR 1,230 1,230 1,230
1,230
1,240
-0,010
-0,81%
12.300,00 10.000 0 4.542
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 15.080
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 11.386 11.899
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 85
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.102
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 15.000 0
ΤΣΙΒ EUR 2,600 2,620 2,600
2,620
2,580
0,040
1,55%
8.798,70 3.384 15.799 40.835
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 14
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,175
0,000
0,00%
0,00 0 10.509 3.000
ΦΡΟΥ EUR 0,220 0,234 0,212
0,234
0,230
0,004
1,74%
2.934,26 12.950 29.604 148.105
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,013
0,000
0,00%
0,00 0 0 408

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,039
0,000
0,00%
0,00 0 0 144.000
ΣΛΕΠ EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,002
-0,001
-33,33%
3,50 3.496 446.503 50.000

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Κ18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Λ18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Μ18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ02Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
106,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
103,000
0,000
0,00%
0,00 0 6.494.175 854.301
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
107,500
0,000
0,00%
0,00 0 750.000 170.860

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
42,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 933
ΕΤΜΑ2(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
43,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.100
ΙΝΓΚΑΡΤ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2 GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)