Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,530 0,530 0,525
0,525
0,525
0,000
0,00%
4.419,84 8.359 36.353 71.247
ΕΛΗΤ EUR 0,900 0,902 0,888
0,890
0,898
-0,008
-0,89%
18.349,43 20.622 48.497 49.135
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,011
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 129.808
ΛΟΤΖ EUR 1,320 1,320 1,310
1,310
1,320
-0,010
-0,76%
1.659,12 1.266 9.700 50.142
ΛΟΥΗ EUR 0,055 0,057 0,055
0,057
0,056
0,001
1,79%
8.391,98 150.000 238.340 118.105
ΤΡΚΗ EUR 1,392 1,400 1,390
1,392
1,392
0,000
0,00%
81.773,87 58.685 40.340 88.666
ΤΣΟΚ EUR 0,118 0,124 0,118
0,120
0,120
0,000
0,00%
1.980,61 16.662 63.280 40.600

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,020
1,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.756
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,020
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 50.000 0
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,133
0,133
0,000
0,00%
0,00 0 33.148 5.800
ΑΤΑΣ(Θ) EUR 1,310 1,310 1,310
1,310
1,320
-0,010
-0,76%
3.930,00 3.000 4.173 9.850
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,400
0,400
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 0
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,326
0,326
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.000
ΙΝΕΠ EUR 0,138 0,138 0,138
0,138
0,127
0,011
8,66%
27,74 201 21.797 2.934
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,011
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 20.000 0
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,450
1,450
0,000
0,00%
0,00 0 6.000 2.710
ΚΕΤΣ EUR 0,450 0,460 0,450
0,460
0,456
0,004
0,88%
6.903,86 15.050 15.300 48.299
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,216 0,216 0,216
0,216
0,206
0,010
4,85%
3.514,32 16.270 71.660 36.965
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 109.730
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,094
0,094
0,000
0,00%
0,00 0 23.000 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,120
0,120
0,000
0,00%
0,00 0 400 10.000
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 21.111 15.942
ΛΙΝΑ EUR 1,140 1,140 1,140
1,140
1,140
0,000
0,00%
3.819,00 3.350 7.428 13.018
ΛΟΞΕ EUR 0,620 0,620 0,620
0,620
0,620
0,000
0,00%
3.158,90 5.095 4.905 6.800
ΛΟΡΔ EUR 0,077 0,077 0,077
0,077
0,076
0,001
1,32%
419,19 5.444 16.918 36.775
ΜΑΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,220
0,220
0,000
0,00%
0,00 0 4.000 0
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,049
0,049
0,000
0,00%
0,00 0 0 123.800
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΠΛΕ EUR 0,580 0,610 0,580
0,610
0,615
-0,005
-0,81%
1.184,40 2.040 29.000 13.524
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,048
0,048
0,000
0,00%
0,00 0 0 56.452
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,077 0,077 0,077
0,077
0,077
0,000
0,00%
1.190,65 15.463 68.537 12.000
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,760
0,760
0,000
0,00%
0,00 0 1.920 65.200
ΣΙΤΟ EUR 0,028 0,028 0,028
0,028
0,028
0,000
0,00%
56,00 2.000 53.250 0
ΣΤΑΔ EUR 0,000 0,000 0,000
1,500
1,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 18.800
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,010 0,010 0,010
0,010
0,010
0,000
0,00%
200,00 20.000 0 0
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.020
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,800
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 14.452
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,062
0,062
0,000
0,00%
0,00 0 12.486 0
ΤΣΙΒ EUR 2,500 2,500 2,440
2,480
2,480
0,000
0,00%
31.323,44 12.750 2.178 17.148
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.238
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 7.000 0
ΦΡΟΥ EUR 0,240 0,240 0,240
0,240
0,240
0,000
0,00%
1.627,20 6.780 5.402 38.440

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,008
0,008
0,000
0,00%
0,00 0 1.375.872 47.828
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,040 0,040 0,040
0,040
0,040
0,000
0,00%
675,80 16.895 0 3.105
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,094 0,094 0,093
0,094
0,094
0,000
0,00%
1.392,65 14.832 55.938 8.000
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 598.724 90.000
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,141
0,141
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.417
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.856
ΕΡΜΕ EUR 0,046 0,050 0,046
0,046
0,049
-0,003
-5,15%
2.470,00 53.900 19.000 115.100
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,188
0,188
0,000
0,00%
0,00 0 0 22.176
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,220
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 756
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.112.000
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 358.000 1.225
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.394
ΣΛΕΠ EUR 0,002 0,002 0,002
0,002
0,002
0,000
0,00%
12,00 6.000 1.303.018 408.674
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,195
0,195
0,000
0,00%
0,00 0 20.500 22.049
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,009
0,009
0,000
0,00%
0,00 0 640.000 20.000
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,013
0,013
0,000
0,00%
0,00 0 0 293

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Δ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ε19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ζ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ02Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
110,000
110,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
107,500
107,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
104,480
104,480
0,000
0,00%
0,00 0 1.000.000 854.301
ΚΧ151Β04(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
108,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
107,500
107,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 170.860

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
57,000
57,000
0,000
0,00%
0,00 0 12.492 14.798
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
51,000
51,000
0,000
0,00%
0,00 0 15.609 18.850
ΙΝΓΚΑΡΤ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2 GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)