Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,468 0,470 0,468
0,470
0,470
0,000
0,00%
322,98 689 3.560 69.934
ΕΛΗΤ EUR 0,694 0,698 0,692
0,698
0,696
0,002
0,29%
18.048,00 26.000 30.652 100.349
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 645.529 407.485
ΛΟΤΖ EUR 1,400 1,400 1,400
1,400
1,430
-0,030
-2,10%
31.975,00 23.500 9.204 5.132
ΛΟΥΗ EUR 0,031 0,031 0,030
0,031
0,030
0,001
1,67%
69,27 2.346 9.614 172.941
ΤΡΚΗ EUR 2,270 2,270 2,270
2,270
2,295
-0,025
-1,09%
113,50 50 22.186 77.564
ΤΣΟΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 26.400

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 1.300
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 337.074 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,025
0,000
0,00%
0,00 0 0 31.369
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,147
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.818
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,360
0,000
0,00%
0,00 0 3.230 6.415
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,128
0,000
0,00%
0,00 0 0 11.500
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,042
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,106
0,000
0,00%
0,00 0 71.000 15.000
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,268
0,000
0,00%
0,00 0 8.000 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 344.000 0
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,195
0,000
0,00%
0,00 0 0 30
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,330
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.856
ΕΡΜΕ EUR 0,060 0,060 0,060
0,060
0,062
-0,002
-3,23%
300,00 5.000 85.940 67.773
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,031
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,150
0,000
0,00%
0,00 0 27.000 43.000
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,208
0,000
0,00%
0,00 0 0 18.168
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.155
ΚΕΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,490
0,000
0,00%
0,00 0 21.000 102.508
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,220
0,000
0,00%
0,00 0 8.530 1.339
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,022
0,000
0,00%
0,00 0 0 122.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,118
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 43.000
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 24.600 0
ΛΙΝΑ EUR 1,140 1,140 1,120
1,130
1,120
0,010
0,89%
7.731,20 6.850 13.395 18.591
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,350
0,000
0,00%
0,00 0 0 26.165
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,580
0,000
0,00%
0,00 0 2.813 22.000
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,091
0,000
0,00%
0,00 0 0 38.459
ΜΑΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,218
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 17.000 0
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,600
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 12.450
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,048
0,000
0,00%
0,00 0 0 37.300
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 51.130 0
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 91.495 480.461
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 86.540
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,615
0,000
0,00%
0,00 0 5.850 19.690
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,028
0,000
0,00%
0,00 0 30.000 0
ΣΤΑΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.328
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 15.000
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,238
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 5.554
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 85
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.375
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.000
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 405
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.802
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.000
ΤΣΙΒ EUR 2,620 2,640 2,620
2,620
2,620
0,000
0,00%
1.461,48 554 14.559 7.800
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,191
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 4.813
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,220
0,000
0,00%
0,00 0 4.936 0
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,204
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.500
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 48.000 0
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,039
0,000
0,00%
0,00 0 0 144.000
ΣΛΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 650.000 25.000
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 200

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Η18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Θ18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ι18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ01Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ02Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
111,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
107,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ152Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
36,000
0,000
0,00%
0,00 0 19.662 5.933
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
43,000
0,000
0,00%
0,00 0 15.136 4.700
ΙΝΓΚΑΡΤ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)