Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,480 0,482 0,470
0,480
0,500
-0,020
-4,00%
2.902,52 6.044 16.326 250.065
ΕΛΗΤ EUR 0,526 0,560 0,526
0,540
0,540
0,000
0,00%
256,15 481 31.027 39.442
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,008
-0,002
-25,00%
2,78 463 3.557.229 844.196
ΛΟΤΖ EUR 1,450 1,450 1,450
1,450
1,470
-0,020
-1,36%
2.392,50 1.650 14.088 12.399
ΛΟΥΗ(Σ) EUR 0,023 0,024 0,020
0,023
0,022
0,001
4,55%
1.040,60 45.867 134.403 115.885
ΣΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 120.100 38.152
ΤΡΚΗ(Σ) EUR 2,190 2,210 2,160
2,180
2,140
0,040
1,87%
67.740,77 30.990 64.266 91.192
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,140
0,000
0,00%
0,00 0 15.000 15.000

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,810
0,810
0,000
0,00%
0,00 0 1.936 0
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 428.074 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 81.069
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,157
0,157
0,000
0,00%
0,00 0 0 75.008
ΑΝΠΑ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,151
0,151
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,450
1,450
0,000
0,00%
0,00 0 17.350 2.524
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,139
0,139
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΙΖΝ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,047
0,047
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.200
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,121 0,121 0,121
0,121
0,121
0,000
0,00%
1.997,59 16.509 58.026 24.251
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,188
0,188
0,000
0,00%
0,00 0 22.000 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,001
0,000
0,00%
11,00 11.000 400.000 200.000
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,200
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 509
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,290
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 32.500
ΕΡΜΕ EUR 0,063 0,063 0,063
0,063
0,063
0,001
0,80%
819,00 13.000 57.900 27.174
ΙΝΕΠ EUR 0,141 0,141 0,141
0,141
0,142
-0,001
-0,70%
0,14 1 45.997 120.000
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,015
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 2.240 10.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 24.000
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,098
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 0 85.056
ΚΕΟ EUR 1,230 1,230 1,220
1,220
1,230
-0,010
-0,81%
270,83 221 2.900 100
ΚΕΤΣ EUR 0,520 0,520 0,520
0,520
0,520
0,000
0,00%
1.040,00 2.000 7.500 12.845
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,200 0,200 0,190
0,190
0,200
-0,010
-5,00%
1.897,50 9.970 21.360 18.046
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 70.000 60.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 14.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 8.151 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,138 0,139 0,138
0,138
0,135
0,003
2,22%
2.796,80 20.200 300 5.000
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 12.558 0
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
1,140
1,140
0,000
0,00%
0,00 0 30.937 25.530
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,500
1,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.458
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,470
0,470
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 0
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,072
0,072
0,000
0,00%
0,00 0 60.000 73.525
ΜΑΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,220
0,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.054
ΜΙΝΕ EUR 0,020 0,020 0,018
0,018
0,019
-0,001
-5,26%
75,00 4.000 0 3.425
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,280
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 0 936
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,550
0,550
0,000
0,00%
0,00 0 0 13.395
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,045
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 49.274
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,062
0,062
0,000
0,00%
0,00 0 0 85.440
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,006
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 176.662 256.667
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 71.540
ΣΑΛΑ EUR 0,410 0,410 0,410
0,410
0,408
0,002
0,49%
820,00 2.000 5.250 12.800
ΣΙΤΟ EUR 0,040 0,040 0,040
0,040
0,040
0,000
0,00%
960,00 24.000 50.000 14.189
ΣΤΑΔ EUR 0,000 0,000 0,000
1,320
1,320
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.345
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,013
0,013
0,000
0,00%
0,00 0 0 58.286
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,270
0,270
0,000
0,00%
0,00 0 15.036 1.000
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 17.802
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,058
0,058
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.500
ΤΣΙΒ EUR 2,840 2,840 2,800
2,800
2,800
0,000
0,00%
8.015,20 2.850 19.770 6.347
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,016
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000
ΦΙΛΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 15.555 0
ΦΡΟΥ EUR 0,220 0,220 0,220
0,220
0,220
0,000
0,00%
4,40 20 40.000 23.695
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,014
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 41.322

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΞΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 51.856
ΕΣΕΦ(Σ) EUR 0,016 0,016 0,016
0,016
0,016
0,000
0,00%
120,80 7.550 33.450 0
ΚΕΑΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,260
0,260
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.754
ΜΟΔΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,008
0,008
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΙΕΡ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,037
0,037
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΝΟ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,039
0,039
0,000
0,00%
0,00 0 0 221.300
ΣΛΕΠ EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,001
0,000
0,00%
241,44 241.436 89.466 195.425
ΤΔΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.700
ΤΕΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.375
ΤΚΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
2,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Β18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Γ18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
107,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 50
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
111,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ152Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΛΦΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
98,750
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 1.000
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
25,000
0,000
0,00%
0,00 0 7.349 0
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
24,750
0,000
0,00%
0,00 0 27.001 795
ΙΝΓΚΑΡΤ(AN,ΑΕ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)