Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,358 0,360 0,358
0,360
0,368
-0,008
-2,17%
658,40 1.838 15.456 74.807
ΕΛΗΤ EUR 0,576 0,576 0,576
0,576
0,594
-0,018
-3,03%
58,75 102 21.156 12.300
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,011
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 200 475.338
ΛΟΤΖ(Θ) EUR 1,070 1,070 1,060
1,060
1,080
-0,020
-1,85%
1.120,50 1.050 4.665 19.262
ΛΟΥΗ EUR 0,067 0,077 0,067
0,077
0,073
0,004
5,52%
63,09 896 94.454 64.834
ΤΡΚΗ EUR 0,515 0,520 0,512
0,513
0,512
0,001
0,20%
4.076,16 7.930 107.706 54.474

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,050
1,050
0,000
0,00%
0,00 0 0 878
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,020
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,110
0,110
0,000
0,00%
0,00 0 0 43.700
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,260
1,260
0,000
0,00%
0,00 0 3.031 9.000
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,041
0,041
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 0
ΔΒΚΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,975
0,975
0,000
0,00%
0,00 0 50 1.824
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,320
0,320
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.500
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,095
0,095
0,000
0,00%
0,00 0 14.000 0
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΟ(Σ) EUR 1,210 1,210 1,210
1,210
1,240
-0,030
-2,42%
310,97 257 3.243 5.737
ΚΕΤΣ(Θ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,280
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 13.001 20.905
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,196
0,196
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.000
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,021
0,021
0,000
0,00%
0,00 0 0 17.400
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 26.800 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,121
0,121
0,000
0,00%
0,00 0 13.000 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,086
0,086
0,000
0,00%
0,00 0 0 300
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,059
0,059
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,795
0,795
0,000
0,00%
0,00 0 12.164 10.467
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,600
0,600
0,000
0,00%
0,00 0 500 1.000
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 51.800
ΜΑΠΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 95.000
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,032
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 3.867
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.300
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,560
0,560
0,000
0,00%
0,00 0 600 14.638
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.100
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,046
0,046
0,000
0,00%
0,00 0 14.671 0
ΣΑΛΑ(Σ) EUR 0,920 0,920 0,920
0,920
0,910
0,010
1,10%
184,00 200 100 6.200
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,025
0,025
0,000
0,00%
0,00 0 0 24.500
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 740.000 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 25.674
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,061
0,061
0,000
0,00%
0,00 0 1.300 0
ΤΣΙΒ(Θ) EUR 0,000 0,000 0,000
2,080
2,080
0,000
0,00%
0,00 0 2.526 21.425
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.138
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,236
0,236
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,300
0,300
0,000
0,00%
0,00 0 39.820 52.570

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 311.800 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,084
0,084
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΔΩΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΛΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,081
0,081
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 11.129
ΕΡΜΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,045
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,021
0,021
0,000
0,00%
0,00 0 0 104.543
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,162
0,162
0,000
0,00%
0,00 0 0 19.781
ΛΙΠΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,220
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 12
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,001
-0,001
-50,00%
2,00 4.000 496.000 651.217
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΛΑ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,009
0,009
0,000
0,00%
0,00 0 680.000 135.189
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,173
0,173
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.020
ΤΖΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,007
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,800
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 200
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,079
0,079
0,000
0,00%
0,00 0 13.600 14.500
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 3.298 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Ζ20 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Η20 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Θ20 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ52Α20 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
103,000
103,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
110,700
110,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
49,000
49,000
0,000
0,00%
0,00 0 69.444 16.683
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
47,000
47,000
0,000
0,00%
0,00 0 85.431 22.733
ΙΝΓΚΑΡΤ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)