Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,374
0,000
0,00%
0,00 0 14.569 31.060
ΕΛΗΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,610
0,000
0,00%
0,00 0 23.690 53.215
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 33.000 87.377
ΛΟΤΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,930
0,000
0,00%
0,00 0 8.601 8.972
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,088
0,000
0,00%
0,00 0 0 41.019
ΤΡΚΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,601
0,000
0,00%
0,00 0 59.690 29.346
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,110
0,000
0,00%
0,00 0 0 878
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,113
0,000
0,00%
0,00 0 22.002 15.000
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,240
0,000
0,00%
0,00 0 10.680 2.000
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,041
0,000
0,00%
0,00 0 7.495 0
ΔΒΚΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,975
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.842
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,320
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.500
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.400
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,019
0,000
0,00%
0,00 0 0 58.483
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,097
0,000
0,00%
0,00 0 16.437 100
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,162
0,000
0,00%
0,00 0 0 18.281
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,230
0,000
0,00%
0,00 0 3.750 4.122
ΚΕΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,310
0,000
0,00%
0,00 0 8.000 4.800
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,206
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 9.881
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,028
0,000
0,00%
0,00 0 0 75.688
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,134
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.000
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,072
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 0
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,066
0,000
0,00%
0,00 0 0 25.200
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,780
0,000
0,00%
0,00 0 7.671 9.852
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,560
0,000
0,00%
0,00 0 500 0
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 39.800
ΜΑΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 22.500
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,049
0,000
0,00%
0,00 0 0 67.485
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 810
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,660
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.310
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.100
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,051
0,000
0,00%
0,00 0 1.960 3.000
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 400.000 3.376.403
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,950
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.251
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 38.000
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 1.040.000 0
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 7.880
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.020
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 200
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 17.674
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,061
0,000
0,00%
0,00 0 1.300 0
ΤΣΙΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,880
0,000
0,00%
0,00 0 4.908 6.095
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.138
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,218
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.552
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 5.500 43.482
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 17.232 0

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 311.800 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,084
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΔΩΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΛΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,081
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΡΜΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΙΠΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 12
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΛΑ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,173
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΖΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Δ20 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ε20 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ζ20 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ52Α20 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
103,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 70
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
110,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
49,000
0,000
0,00%
0,00 0 6.589 16.683
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
56,900
0,000
0,00%
0,00 0 119.100 26.591
ΙΝΓΚΑΡΤ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)