Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,505 0,505 0,505
0,505
0,505
0,000
0,00%
4.881,88 9.667 33.299 49.444
ΕΛΗΤ EUR 0,882 0,886 0,876
0,876
0,884
-0,008
-0,91%
19.574,11 22.225 169.149 86.249
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,005 0,007 0,005
0,007
0,007
0,000
0,00%
122,46 24.068 1.980.221 488.668
ΛΟΤΖ EUR 0,000 0,000 0,000
1,300
1,300
0,000
0,00%
0,00 0 7.314 69.586
ΛΟΥΗ EUR 0,046 0,046 0,043
0,043
0,046
-0,003
-6,59%
1.326,99 30.508 24.648 91.214
ΤΡΚΗ EUR 1,620 1,640 1,604
1,640
1,620
0,020
1,23%
8.893,73 5.486 36.553 15.643
ΤΣΟΚ EUR 0,124 0,126 0,124
0,126
0,125
0,001
0,80%
1.934,40 15.400 35.347 13.253

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,080
1,080
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,023
0,023
0,000
0,00%
36.000,00 1.800.000 0 52.759
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,170
0,170
0,000
0,00%
0,00 0 0 122.249
ΑΤΑΣ EUR 1,320 1,320 1,320
1,320
1,320
0,000
0,00%
1.320,00 1.000 3.500 16.994
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,040
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 57.800 0
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,585
0,585
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 0
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,262
0,262
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.856
ΕΣΕΦ EUR 0,014 0,019 0,014
0,019
0,017
0,002
8,82%
75,13 4.104 29.648 26.072
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,114
0,114
0,000
0,00%
0,00 0 13.819 2.000
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,400
1,400
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 2.270
ΚΕΤΣ EUR 0,438 0,438 0,438
0,438
0,420
0,018
4,29%
722,70 1.650 18.348 34.257
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,204
0,204
0,000
0,00%
0,00 0 22.207 6.000
ΚΛΑΡ EUR 0,020 0,020 0,020
0,020
0,020
0,000
0,00%
676,60 33.830 112.130 78.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 25.000 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,110
0,110
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 5.400
ΛΕΠΤ EUR 0,075 0,075 0,075
0,075
0,083
-0,008
-9,64%
225,00 3.000 2.000 28.150
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
1,070
1,070
0,000
0,00%
0,00 0 42.320 31.964
ΛΟΞΕ EUR 0,560 0,560 0,560
0,560
0,540
0,020
3,70%
44,80 80 15.000 22.920
ΛΟΡΔ EUR 0,086 0,086 0,086
0,086
0,082
0,004
4,88%
21,50 250 0 82.975
ΜΑΠΑ EUR 0,194 0,194 0,194
0,194
0,178
0,016
8,99%
156,94 809 15.591 0
ΜΙΝΕ EUR 0,025 0,026 0,025
0,026
0,025
0,001
4,00%
49,07 1.940 13.060 0
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 2.994 2.994
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 20
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,074
0,074
0,000
0,00%
0,00 0 64.000 69.071
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,740
0,740
0,000
0,00%
0,00 0 12.290 2.507
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,028
0,028
0,000
0,00%
0,00 0 22.000 0
ΣΤΑΔ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
1,480
1,480
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 55.350 0
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 85
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.020
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,800
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.452
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,063
0,063
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΣΙΒ EUR 0,000 0,000 0,000
2,400
2,400
0,000
0,00%
0,00 0 5.065 31.295
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.242
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,252
0,252
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,240
0,240
0,000
0,00%
0,00 0 8.006 51.723
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 351

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 1.311.800 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,084
0,084
0,000
0,00%
0,00 0 20.000 30.500
ΔΩΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 500.000 0
ΕΛΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,081
0,081
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΡΜΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,045
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 0
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,188
0,188
0,000
0,00%
0,00 0 0 19.561
ΛΙΠΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,220
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 209
ΠΡΟΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 358.000 0
ΡΟΛΑ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΛΕΠ EUR 0,002 0,003 0,002
0,003
0,002
0,001
66,67%
210,24 93.340 3.732.535 50.000
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,173
0,173
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΖΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,007
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 500.000 0
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Ζ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Η19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Θ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ02Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
110,000
110,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
110,700
110,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
104,800
104,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
103,400
103,400
0,000
0,00%
0,00 0 175.000 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 49,011 49,011 49,011
49,011
49,011
0,000
0,00%
15,68 32 5.457 7.830
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
53,900
53,900
0,000
0,00%
0,00 0 7.406 20.000
ΙΝΓΚΑΡΤ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2 GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)