Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM,AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,458
0,458
0,000
0,00%
0,00 0 7.100 5.500
ΕΛΗΤ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,610
0,610
0,000
0,00%
0,00 0 2.978 2.696
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,006
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 550.000 723.508
ΛΟΤΖ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
1,450
1,450
0,000
0,00%
0,00 0 5.849 15.342
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,032
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 16.560 273.697
ΤΡΚΗ EUR 1,880 1,900 1,880
1,900
1,862
0,038
2,04%
47.918,29 25.366 112.198 49.818
ΤΣΟΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,142
0,142
0,000
0,00%
0,00 0 65.000 35.000

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,810
0,810
0,000
0,00%
0,00 0 6.936 0
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 373.074 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,023
0,023
0,000
0,00%
0,00 0 0 67.069
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,177
0,177
0,000
0,00%
0,00 0 0 16.008
ΑΤΑΣ EUR 1,520 1,520 1,520
1,520
1,500
0,020
1,33%
1.141,52 751 90 2.000
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,126
0,126
0,000
0,00%
0,00 0 5.400 0
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,042
0,042
0,000
0,00%
0,00 0 15.000 0
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,101 0,101 0,101
0,101
0,105
-0,004
-3,81%
199,27 1.973 97.845 32.912
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,296
0,296
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 200.186 275.800
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,170
0,170
0,000
0,00%
0,00 0 0 239
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,290
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.986
ΕΡΜΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,064
0,064
0,000
0,00%
0,00 0 155.000 79.994
ΕΣΕΦ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 167.450
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,155
0,155
0,000
0,00%
0,00 0 45.114 1.080.253
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,015
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,098
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.500
ΚΑΕΠΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 15.055
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,310
1,310
0,000
0,00%
0,00 0 1.418 5.548
ΚΕΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,505
0,505
0,000
0,00%
0,00 0 82.253 31.249
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 24.000 3.016
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,025
0,025
0,000
0,00%
0,00 0 0 77.112
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,032
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 15.900 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,118 0,118 0,118
0,118
0,120
-0,002
-1,67%
23,60 200 49.800 80.000
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,055
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 50.000 0
ΛΙΝΑ EUR 1,110 1,110 1,100
1,100
1,110
-0,010
-0,90%
2.973,00 2.700 8.000 44.792
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,500
1,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.456
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,615
0,615
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 13.910
ΛΟΡΔ EUR 0,078 0,078 0,078
0,078
0,071
0,007
9,86%
78,00 1.000 6.000 11.000
ΜΑΠΑ EUR 0,212 0,212 0,212
0,212
0,212
0,000
0,00%
27,14 128 4.372 0
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,023
0,023
0,000
0,00%
0,00 0 92.020 0
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,280
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,600
0,600
0,000
0,00%
0,00 0 0 13.508
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,048
0,048
0,000
0,00%
0,00 0 0 46.300
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,055
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 1.495
ΣΑΛΑ EUR 0,570 0,605 0,570
0,605
0,570
0,035
6,14%
922,50 1.600 7.860 15.450
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 3.850 40.000
ΣΤΑΔ EUR 0,000 0,000 0,000
1,380
1,380
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.950
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 8.500 8.700
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,016
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 91.500
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.802
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,060
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΣΙΒ EUR 2,780 2,780 2,780
2,780
2,780
0,000
0,00%
278,00 100 5.800 12.420
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,016
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,174
0,174
0,000
0,00%
0,00 0 18.248 2.113
ΦΡΟΥ EUR 0,240 0,240 0,240
0,240
0,240
0,000
0,00%
1.594,32 6.643 5.457 13.595
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΒΙΖΝ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΞΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.856
ΚΕΑΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,260
0,260
0,000
0,00%
0,00 0 0 21.501
ΠΙΕΡ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,037
0,037
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,006
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 146.328 462.298
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 86.540
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,039
0,039
0,000
0,00%
0,00 0 0 144.000
ΣΛΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 1.043.188 673.444
ΤΔΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.375
ΤΚΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
2,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,014
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 493

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Δ18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ε18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Ζ18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
107,000
107,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 50
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
120,670
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151B18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
102,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
111,000
111,000
0,000
0,00%
0,00 0 794.175 0
ΚΧ151Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
108,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
104,500
104,500
0,000
0,00%
0,00 0 1.000.000 3.724.751
ΚΧ152Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ161B18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ161Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ171B18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ171Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ181B18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ181Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ201Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
25,000
25,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΤΜΑ2(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
27,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)