Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,400 0,402 0,400
0,402
0,400
0,002
0,50%
1.843,49 4.603 29.523 19.745
ΕΛΗΤ EUR 0,602 0,616 0,600
0,610
0,616
-0,006
-0,97%
1.021,30 1.694 11.156 24.236
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,006
0,000
0,00%
3,18 530 2.254.846 1.454.066
ΛΟΤΖ EUR 1,300 1,300 1,280
1,280
1,280
0,000
0,00%
7.208,00 5.600 22.179 6.968
ΛΟΥΗ(Σ) EUR 0,034 0,034 0,034
0,034
0,032
0,003
7,94%
1,87 55 28.000 51.903
ΣΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,212
0,000
0,00%
0,00 0 13.000 19.000
ΤΡΚΗ(Σ) EUR 2,420 2,450 2,410
2,450
2,440
0,010
0,41%
76.420,02 31.581 92.021 60.476
ΤΣΟΚ EUR 0,155 0,155 0,155
0,155
0,164
-0,009
-5,49%
2.325,00 15.000 52.265 166.335

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,810
0,000
0,00%
0,00 0 936 0
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 392.300 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.069
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,130
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.200
ΑΝΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,151
0,000
0,00%
0,00 0 55.000 63.687
ΑΠΕΠ EUR 0,151 0,151 0,148
0,148
0,150
-0,002
-1,33%
672,14 4.482 30.986 115.235
ΑΤΑΣ EUR 1,310 1,310 1,310
1,310
1,280
0,030
2,34%
183,40 140 3.030 2.000
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,139
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.524
ΒΙΖΝ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,084
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 0
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,126 0,127 0,126
0,127
0,130
-0,003
-2,31%
422,05 3.324 10.176 28.995
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,195 0,195 0,195
0,195
0,185
0,010
5,41%
1,95 10 21.690 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 400.000 288.405
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 190
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 11.500
ΕΡΜΕ EUR 0,068 0,068 0,068
0,068
0,065
0,003
4,62%
680,00 10.000 22.445 33.760
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,140
0,000
0,00%
0,00 0 39.000 68.000
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 12.240 10.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 0 85.056
ΚΕΟ EUR 1,300 1,300 1,300
1,300
1,300
0,000
0,00%
39,00 30 1.000 5.015
ΚΕΤΣ EUR 0,498 0,500 0,480
0,480
0,484
-0,004
-0,83%
825,17 1.700 18.000 12.915
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,152
0,000
0,00%
0,00 0 19.648 4.584
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,027
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 8.151 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,141
0,000
0,00%
0,00 0 13.650 5.715
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,057
0,000
0,00%
0,00 0 5.828 12.293
ΛΙΝΑ EUR 1,150 1,150 1,150
1,150
1,110
0,040
3,60%
2.300,00 2.000 6.930 5.500
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,370
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.771
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,478
0,000
0,00%
0,00 0 2.680 7.000
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,082
0,000
0,00%
0,00 0 20.400 60.250
ΜΑΠΑ EUR 0,200 0,200 0,200
0,200
0,210
-0,010
-4,76%
3,80 19 481 0
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,017
0,000
0,00%
0,00 0 32.586 0
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,330
0,000
0,00%
0,00 0 0 6.702
ΜΠΛΕ EUR 0,400 0,400 0,400
0,400
0,380
0,020
5,26%
1.080,00 2.700 11.000 2.300
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 26.300
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 16.000 12.200
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 176.662 99.000
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,20 200 19.800 0
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΑΛΑ EUR 0,412 0,450 0,412
0,450
0,376
0,074
19,68%
8.876,45 21.149 15.364 21.140
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 10.611 24.899
ΣΤΑΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,480
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.230
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 33.124 20.000
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,274
0,000
0,00%
0,00 0 16.216 0
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 6.000 39.951
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.452
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,058
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΣΙΒ EUR 2,900 2,900 2,880
2,880
2,900
-0,020
-0,69%
447,50 155 4.650 16.758
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,244
0,000
0,00%
0,00 0 12.000 0
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,218
0,000
0,00%
0,00 0 19.600 3.000
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 454

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΞΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 49.856
ΕΣΕΦ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 15.000 10.956
ΚΕΑΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,260
0,000
0,00%
0,00 0 0 18.921
ΜΟΔΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,008
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΙΕΡ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,037
0,000
0,00%
0,00 0 0 8.617
ΡΕΝΟ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,039
0,000
0,00%
0,00 0 0 140.500
ΣΛΕΠ EUR 0,001 0,001 0,001
0,001
0,001
0,000
0,00%
2,00 2.000 679.998 62.873
ΤΔΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΚΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Λ17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Μ17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
107,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
111,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ152Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΛΦΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
98,750
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 1.000
ΕΤΜΑ1 EUR 27,000 27,000 27,000
27,000
27,000
0,000
0,00%
25,65 95 18.672 0
ΕΤΜΑ2 EUR 28,500 28,500 28,500
28,500
30,000
-1,500
-5,00%
12.540,00 44.000 20.000 0
ΙΝΓΚΑΡΤ(AN,ΑΕ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)