Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,385
0,385
0,000
0,00%
0,00 0 11.413 11.621
ΕΛΗΤ EUR 0,690 0,690 0,651
0,652
0,654
-0,002
-0,31%
21.102,69 31.594 2.950 47.205
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,006
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 2.687.010 687.655
ΛΟΤΖ EUR 1,290 1,290 1,230
1,240
1,270
-0,030
-2,36%
23.955,32 19.128 8.223 70.949
ΛΟΥΗ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 2.270 134.632
ΣΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,226
0,226
0,000
0,00%
0,00 0 32.000 159.850
ΤΡΚΗ(Σ) EUR 2,630 2,660 2,630
2,640
2,640
0,000
0,00%
225.525,42 85.685 80.752 62.425
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,177
0,177
0,000
0,00%
0,00 0 0 129.070

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,850
0,850
0,000
0,00%
0,00 0 1.650 0
ΑΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 588.300 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 60.594
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,139
0,139
0,000
0,00%
0,00 0 0 28.312
ΑΝΠΑ EUR 0,143 0,144 0,143
0,144
0,143
0,001
0,70%
5.381,01 37.507 203.245 367.723
ΑΠΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,147
0,147
0,000
0,00%
0,00 0 20.000 7.500
ΑΤΑΣ EUR 1,300 1,300 1,300
1,300
1,300
0,000
0,00%
1,30 1 1.300 26.899
ΒΑΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,154
0,154
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΕΝΤ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,096
0,096
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΒΙΖΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 1.000 1.492
ΓΙΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,114
0,114
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,177 0,177 0,176
0,177
0,177
0,000
0,00%
5.482,01 31.000 34.266 2.700
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,161
0,161
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΔΩΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 415.000 476.154
ΕΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,200
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 240
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,296
0,296
0,000
0,00%
0,00 0 0 11.500
ΕΡΜΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,069
0,069
0,000
0,00%
0,00 0 12.000 16.650
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,135
0,135
0,000
0,00%
0,00 0 12.000 17.000
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,020
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.000
ΙΣΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 15.000
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,500
1,500
0,000
0,00%
0,00 0 1 5.000
ΚΕΤΣ EUR 0,472 0,499 0,472
0,499
0,500
-0,001
-0,20%
5.446,68 11.303 20.000 85.588
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,164 0,164 0,163
0,163
0,176
-0,013
-7,39%
1.488,95 9.104 17.750 20.237
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 7.000 114.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,060
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,109
0,109
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,170
0,170
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 8.815
ΛΕΠΤ EUR 0,069 0,069 0,069
0,069
0,075
-0,006
-8,00%
227,42 3.296 4 10.000
ΛΙΝΑ EUR 1,180 1,180 1,150
1,150
1,150
0,000
0,00%
5.618,15 4.851 4.924 10.822
ΛΙΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,985
0,985
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.277
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,500
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 800
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,087
0,087
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 63.000
ΜΑΠΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 0 5.005
ΜΙΝΕ EUR 0,018 0,018 0,018
0,018
0,019
-0,001
-5,26%
630,00 35.000 0 0
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,360
0,360
0,000
0,00%
0,00 0 50 1.700
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,359
0,359
0,000
0,00%
0,00 0 1.500 21.650
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,045
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 26.300
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,275
0,275
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,060 0,060 0,060
0,060
0,060
0,000
0,00%
120,00 2.000 15.000 42.949
ΠΙΕΡ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,037
0,037
0,000
0,00%
0,00 0 0 133.267
ΠΡΟΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 15.405.072 8.901.095
ΡΕΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 14.898 0
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΧΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 43.831
ΣΑΛΑ EUR 0,370 0,409 0,370
0,409
0,374
0,035
9,36%
3.234,90 8.460 17.045 3.900
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,040
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 40.000 60.000
ΣΤΑΔ EUR 1,470 1,470 1,470
1,470
1,470
0,000
0,00%
2.910,60 1.980 0 3.400
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,015
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,244 0,244 0,244
0,244
0,222
0,022
9,91%
403,09 1.652 16.512 2.200
ΤΖΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,018
0,018
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.100
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 43.452
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,058
0,058
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 0
ΤΣΙΒ EUR 2,930 2,950 2,900
2,940
2,930
0,010
0,34%
9.249,03 3.170 15.880 25.815
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,018
0,018
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,300
0,300
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.000
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,237
0,237
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 19.175
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,090
0,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 45.000
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,014
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΞΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 25.271
ΕΣΕΦ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,016
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.790
ΚΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,098
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 0 85.056
ΚΕΑΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,260
0,260
0,000
0,00%
0,00 0 0 56.446
ΜΟΔΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,008
0,008
0,000
0,00%
0,00 0 0 27.913
ΡΕΝΟ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 396.228
ΣΛΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 811.660 207.751
ΤΔΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 100
ΤΕΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 200
ΤΚΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
2,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Ι17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Κ17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Λ17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ021Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,690
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ061Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
109,362
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
120,670
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
102,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
111,000
0,000
0,00%
0,00 0 1.000.000 42.715.036
ΚΧ151Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β04 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
108,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 130.288
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
104,500
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ152Β03 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΛΦΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
99,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 300
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
29,000
0,000
0,00%
0,00 0 800 0
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
29,000
0,000
0,00%
0,00 0 8.538 7.000
ΙΝΓΚΑΡΤ(ΑΕ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)