Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,480 0,480 0,480
0,480
0,490
-0,010
-2,04%
8.830,56 18.397 26.103 95.109
ΕΛΗΤ EUR 0,850 0,850 0,850
0,850
0,850
0,000
0,00%
6.687,80 7.868 17.739 96.607
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 337.400
ΛΟΤΖ EUR 1,300 1,300 1,300
1,300
1,300
0,000
0,00%
2.730,00 2.100 44.156 16.447
ΛΟΥΗ EUR 0,109 0,114 0,109
0,111
0,109
0,002
1,83%
4.002,51 35.374 205.176 246.300
ΤΡΚΗ EUR 1,380 1,398 1,372
1,398
1,388
0,010
0,72%
69.468,67 50.258 40.552 51.250
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,119
0,119
0,000
0,00%
0,00 0 9.100 70.423

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,040
1,040
0,000
0,00%
0,00 0 6.000 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,022
0,022
0,000
0,00%
0,00 0 0 42.000
ΑΜΑΘ EUR 0,117 0,117 0,117
0,117
0,116
0,001
0,86%
702,00 6.000 33.000 0
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,300
1,300
0,000
0,00%
0,00 0 2.643 2.828
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 80.528 0
ΔΒΚΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,690
0,690
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.780
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,286
0,286
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΣΕΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 9.666 0
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,380
1,380
0,000
0,00%
0,00 0 12.138 22.833
ΚΕΤΣ EUR 0,400 0,400 0,400
0,400
0,410
-0,010
-2,44%
400,00 1.000 11.761 18.499
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,200
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 3.550
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,022
0,022
0,000
0,00%
0,00 0 115.000 50.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,108
0,108
0,000
0,00%
0,00 0 31.000 0
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,117
0,117
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 27.929
ΛΕΠΤ EUR 0,071 0,075 0,071
0,075
0,075
0,000
0,00%
572,00 8.000 27.819 18.001
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
1,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 24.241 22.676
ΛΟΞΕ EUR 0,496 0,500 0,496
0,500
0,498
0,002
0,40%
29.738,00 59.500 11.620 30.655
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,075
0,075
0,000
0,00%
0,00 0 27.800 16.600
ΜΑΠΑ EUR 0,175 0,175 0,175
0,175
0,180
-0,005
-2,78%
8,58 49 7.951 4.998
ΜΙΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,031
0,031
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 310
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,720
0,720
0,000
0,00%
0,00 0 0 13.563
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,072
0,072
0,000
0,00%
0,00 0 15.333 150.819
ΣΑΛΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,750
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 3.500 2.500
ΣΙΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,026
0,026
0,000
0,00%
0,00 0 106.000 0
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 1.575.468 375.982
ΣΤΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΔΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,520
0,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,800
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.020
ΤΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,800
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 14.452
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,063
0,063
0,000
0,00%
0,00 0 1.750 0
ΤΣΙΒ EUR 2,200 2,200 2,200
2,200
2,200
0,000
0,00%
6.991,60 3.178 11.405 7.720
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.238
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 11.396
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,226
0,226
0,000
0,00%
0,00 0 33.275 169.476
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 29.558 0

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 811.800 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,084
0,084
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΔΩΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΛΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,081
0,081
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΞΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.856
ΕΡΜΕ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,045
0,045
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,188
0,188
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.233
ΛΙΠΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,220
1,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 46
ΠΡΟΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΟΛΑ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,173
0,173
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΖΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,007
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Ι19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Κ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Λ19 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ02Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ03Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ051Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
110,750
110,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
110,700
110,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Α05 EUR 0,000 0,000 0,000
104,800
104,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ151Β05 EUR 0,000 0,000 0,000
103,400
103,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
47,666
47,666
0,000
0,00%
0,00 0 4.706 9.200
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
48,000
48,000
0,000
0,00%
0,00 0 57.500 30.304
ΙΝΓΚΑΡΤ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2 GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)