Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΜΑΘ EUR 166,50
0,185
0,015
8,82%
ΣΤΑΔ EUR 141,00
1,410
0,090
6,82%
ΕΣΕΦ EUR 984,82
0,017
0,001
6,25%
ΔΗΕΠ EUR 6.274,67
0,480
0,014
3,00%
ΛΟΡΔ EUR 412,45
0,073
0,002
2,10%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΕΠΕ EUR 22,67
0,006
-0,002
-25,00%
ΜΑΠΑ EUR 312,26
0,204
-0,016
-7,27%
ΜΠΛΕ EUR 4.726,20
0,525
-0,025
-4,55%
ΕΛΗΤ EUR 20.528,37
0,510
-0,014
-2,67%
ΤΣΟΚ EUR 195,45
0,150
-0,004
-2,60%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 138.133,45
2,100
-0,050
-2,33%
ΕΛΗΤ EUR 20.528,37
0,510
-0,014
-2,67%
ΔΗΕΠ EUR 6.274,67
0,480
0,014
3,00%
ΑΤΑΣ EUR 6.021,28
1,480
0,030
2,07%
ΜΠΛΕ EUR 4.726,20
0,525
-0,025
-4,55%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΛΦΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,024
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,002
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
0,810
0,000
0,00%
ΑΝΠΑ EUR 0,00
0,151
0,000
0,00%