Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΕΠΕ EUR 138,17
0,008
0,002
25,00%
ΚΚΟΜ EUR 1.676,80
0,220
0,008
3,77%
ΓΙΕΠ EUR 0,00
0,042
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,400
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 11.250,00
0,125
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΟΞΕ EUR 1.069,03
0,630
-0,020
-3,08%
ΕΡΜΕ EUR 912,40
0,052
-0,001
-0,95%
ΤΡΚΗ EUR 153.710,68
1,372
-0,012
-0,87%
ΚΕΤΣ EUR 3.595,20
0,466
-0,004
-0,85%
ΣΤΣΔ EUR 606,06
0,234
-0,002
-0,85%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΙΝΕΠ EUR 446.417,09
0,144
0,000
0,00%
ΤΡΚΗ EUR 153.710,68
1,372
-0,012
-0,87%
ΣΤΑΔ EUR 81.300,00
1,470
0,000
0,00%
ΛΟΤΖ EUR 63.873,90
1,360
0,000
0,00%
ΕΛΗΤ EUR 20.544,36
0,920
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,030
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,004
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
1,000
0,000
0,00%
ΓΔ13Β19 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,400
0,000
0,00%