Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΔΗΕΠ EUR 1.811,76
0,535
0,015
2,88%
ΛΟΥΗ EUR 5.426,86
0,056
0,001
1,82%
ΤΡΚΗ EUR 46.652,14
1,414
0,012
0,86%
ΛΟΤΖ EUR 590,04
1,320
0,010
0,76%
ΓΙΕΠ EUR 1.124,20
0,040
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΔΩΕΠ EUR 2,09
0,001
-0,001
-33,33%
ΦΡΟΥ EUR 960,00
0,222
-0,016
-6,72%
ΚΚΟΜ EUR 520,00
0,208
-0,008
-3,70%
ΣΙΤΟ EUR 148,95
0,028
-0,001
-1,79%
ΚΥΘΡ EUR 1.430,00
0,094
-0,002
-1,57%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 46.652,14
1,414
0,012
0,86%
ΜΠΛΕ EUR 11.371,48
0,580
0,000
0,00%
ΕΛΗΤ EUR 5.809,84
0,900
-0,004
-0,44%
ΛΟΥΗ EUR 5.426,86
0,056
0,001
1,82%
ΑΤΑΣ EUR 3.275,00
1,310
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,133
0,000
0,00%
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,020
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,008
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
1,020
0,000
0,00%
ΓΔ13Δ19 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%