Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 78.103,51
2,270
0,070
3,18%
ΛΙΝΑ EUR 217,74
1,140
0,010
0,89%
ΒΑΣΙ EUR 0,00
0,128
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,390
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,147
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΦΡΟΥ EUR 1.100,00
0,220
-0,010
-4,35%
ΛΟΤΖ EUR 16.136,29
1,430
-0,020
-1,38%
ΔΗΕΠ EUR 40,54
0,466
-0,004
-0,85%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 78.103,51
2,270
0,070
3,18%
ΕΛΗΤ EUR 76.025,35
0,694
0,000
0,00%
ΛΟΤΖ EUR 16.136,29
1,430
-0,020
-1,38%
ΚΩΝΣ EUR 1.790,00
0,118
0,000
0,00%
ΦΡΟΥ EUR 1.100,00
0,220
-0,010
-4,35%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΒΑΣΙ EUR 0,00
0,128
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,390
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,147
0,000
0,00%
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,023
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,002
0,000
0,00%