Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΔΩΕΠ EUR 4,00
0,002
0,001
33,33%
ΚΚΟΜ EUR 7.793,06
0,222
0,012
5,71%
ΚΕΟ EUR 398,04
1,240
0,040
3,33%
ΣΑΛΑ EUR 72,00
0,605
0,005
0,83%
ΤΡΚΗ EUR 11.261,96
1,602
0,012
0,75%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΣΛΕΠ EUR 13,28
0,002
-0,001
-25,00%
ΑΜΑΘ EUR 690,00
0,115
-0,010
-8,00%
ΙΝΕΠ EUR 337,26
0,146
-0,009
-5,81%
ΚΕΤΣ EUR 2.925,00
0,472
-0,008
-1,67%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 11.261,96
1,602
0,012
0,75%
ΚΚΟΜ EUR 7.793,06
0,222
0,012
5,71%
ΔΗΕΠ EUR 4.051,36
0,488
0,000
0,00%
ΚΕΤΣ EUR 2.925,00
0,472
-0,008
-1,67%
ΛΙΝΑ EUR 2.856,12
1,120
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,030
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,003
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
1,100
0,000
0,00%
ΒΑΣΙ EUR 0,00
0,120
0,000
0,00%
ΓΔ13Κ18 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%