Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΟΥΗ EUR 4.002,51
0,111
0,002
1,83%
ΑΜΑΘ EUR 702,00
0,117
0,001
0,86%
ΤΡΚΗ EUR 69.468,67
1,398
0,010
0,72%
ΛΟΞΕ EUR 29.738,00
0,500
0,002
0,40%
ΓΙΕΠ EUR 0,00
0,036
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΜΑΠΑ EUR 8,58
0,175
-0,005
-2,78%
ΚΕΤΣ EUR 400,00
0,400
-0,010
-2,44%
ΔΗΕΠ EUR 8.830,56
0,480
-0,010
-2,04%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 69.468,67
1,398
0,010
0,72%
ΛΟΞΕ EUR 29.738,00
0,500
0,002
0,40%
ΔΗΕΠ EUR 8.830,56
0,480
-0,010
-2,04%
ΤΣΙΒ EUR 6.991,60
2,200
0,000
0,00%
ΕΛΗΤ EUR 6.687,80
0,850
0,000
0,00%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,022
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,003
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
1,040
0,000
0,00%
ΓΔ13Ι19 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,300
0,000
0,00%