Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΣΛΕΠ EUR 210,24
0,003
0,001
66,67%
ΜΑΠΑ EUR 156,94
0,194
0,016
8,99%
ΕΣΕΦ EUR 75,13
0,019
0,002
8,82%
ΛΟΡΔ EUR 21,50
0,086
0,004
4,88%
ΚΕΤΣ EUR 722,70
0,438
0,018
4,29%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΕΠΤ EUR 225,00
0,075
-0,008
-9,64%
ΛΟΥΗ EUR 1.326,99
0,043
-0,003
-6,59%
ΕΛΗΤ EUR 19.574,11
0,876
-0,008
-0,91%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΚΕΠ EUR 36.000,00
0,023
0,000
0,00%
ΕΛΗΤ EUR 19.574,11
0,876
-0,008
-0,91%
ΤΡΚΗ EUR 8.893,73
1,640
0,020
1,23%
ΔΗΕΠ EUR 4.881,88
0,505
0,000
0,00%
ΤΣΟΚ EUR 1.934,40
0,126
0,001
0,80%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,003
0,000
0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00
1,080
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,170
0,000
0,00%
ΓΔ13Ζ19 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%
ΓΔ13Η19 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%