Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΜΠΛΕ EUR 1.995,00
0,380
0,020
5,56%
ΛΟΤΖ EUR 53,76
1,280
0,050
4,07%
ΚΕΟ EUR 327,60
1,300
0,050
4,00%
ΑΤΑΣ EUR 768,00
1,280
0,000
0,00%
ΑΝΠΑ EUR 0,00
0,151
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΛΕΠΕ EUR 14,40
0,006
-0,002
-25,00%
ΚΛΑΡ EUR 1.090,00
0,027
-0,003
-8,47%
ΛΟΡΔ EUR 24,45
0,082
-0,008
-8,43%
ΛΟΥΗ EUR 975,13
0,032
-0,003
-7,35%
ΕΡΜΕ EUR 1.962,43
0,065
-0,003
-4,41%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 41.551,26
2,440
-0,025
-1,01%
ΣΑΛΑ EUR 40.717,29
0,376
-0,014
-3,59%
ΤΣΙΒ EUR 34.806,32
2,900
0,000
0,00%
ΔΗΕΠ EUR 4.866,80
0,400
-0,010
-2,44%
ΜΠΛΕ EUR 1.995,00
0,380
0,020
5,56%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΑΝΠΑ EUR 0,00
0,151
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,130
0,000
0,00%
ΑΛΦΚ EUR 0,00
0,000
0,000
0,00%
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,024
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,002
0,000
0,00%