Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 27/04/2000 200000000 0,488(EUR) 1,00000 97.600.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 198474712 0,702(EUR) 1,00000 139.329.247,82
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,005(EUR) 1,00000 1.269.958,29
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 1,380(EUR) 1,00000 102.229.848,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,024(EUR) 1,00000 11.053.124,50
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 1,602(EUR) 1,00000 714.812.292,67
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,138(EUR) 1,00000 34.665.600,00
Σύνολο: 1.100.960.071,27

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,100(EUR) 1,00000 3.949.236,50
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,003(EUR) 1,00000 243.606,09
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,030(EUR) 1,00000 1.752.886,26
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 110844530 0,115(EUR) 1,00000 12.747.120,95
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 39108912 1,360(EUR) 1,00000 53.188.120,32
ΒΑΣΙ G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 3/5/2001 38750237 0,120(EUR) 1,00000 4.650.028,44
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,042(EUR) 1,00000 565.649,66
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,103(EUR) 1,00000 22.035.352,28
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,320(EUR) 1,00000 979.066,24
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 06/08/1997 282482787 0,002(EUR) 1,00000 564.965,57
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 3483327 0,176(EUR) 1,00000 613.065,55
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,300(EUR) 1,00000 4.800.000,00
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,058(EUR) 1,00000 10.150.000,00
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,028(EUR) 1,00000 1.862.562,10
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 56544902 0,146(EUR) 1,00000 8.255.555,69
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,015(EUR) 1,00000 151.047,63
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,208(EUR) 1,00000 5.070.752,96
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 37236463 1,240(EUR) 1,00000 46.173.214,12
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,472(EUR) 1,00000 64.952.336,78
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,222(EUR) 1,00000 28.546.127,74
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,019(EUR) 1,00000 2.055.096,05
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,035(EUR) 1,00000 1.976.924,57
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,090(EUR) 1,00000 3.820.500,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,120(EUR) 1,00000 19.285.714,32
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,044(EUR) 1,00000 4.474.064,94
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 1,120(EUR) 1,00000 98.000.000,00
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 908037 1,220(EUR) 1,00000 1.107.805,14
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,560(EUR) 1,00000 19.605.127,92
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,078(EUR) 1,00000 3.941.825,32
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,228(EUR) 1,00000 9.852.077,68
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 78414894 0,032(EUR) 1,00000 2.509.276,61
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,280(EUR) 1,00000 2.296.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,660(EUR) 1,00000 10.188.962,52
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,048(EUR) 1,00000 648.310,08
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,052(EUR) 1,00000 22.070.630,66
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,004(EUR) 1,00000 555.310,28
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,036(EUR) 1,00000 1.949.998,90
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 0,605(EUR) 1,00000 22.100.127,89
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,027(EUR) 1,00000 3.825.685,08
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 26/3/2001 39000000 1,240(EUR) 1,00000 48.360.000,00
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 208209300 0,012(EUR) 1,00000 2.498.511,60
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,290(EUR) 1,00000 27.042.038,32
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1364441 0,520(EUR) 1,00000 709.509,32
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 0,800(EUR) 1,00000 2.183.105,60
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 19/04/2000 62446460 0,015(EUR) 1,00000 936.696,90
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 1,800(EUR) 1,00000 4.911.987,60
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,060(EUR) 1,00000 732.720,66
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 2,580(EUR) 1,00000 185.594.743,26
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,016(EUR) 1,00000 159.805,38
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,175(EUR) 1,00000 840.849,80
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,230(EUR) 1,00000 22.737.961,00
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,013(EUR) 1,00000 2.805.632,05
Σύνολο: 810.308.360,90

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,250(EUR) 1,00000 5.500.000,00
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 16/07/2001 33000000 0,039(EUR) 1,00000 1.287.000,00
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,002(EUR) 1,00000 432.211,46
Σύνολο: 7.239.458,28
Γενικό Σύνολο: 1.918.507.890,45

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Κ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 10η Έκδοση 2018 (12/10/2018 – 11/01/2019) 12/10/2018 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
ΓΔ13Λ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 11η Έκδοση 2018 (02/11/2018 – 01/02/2019) 02/11/2018 85000 1.000,000(EUR) 1,00000 85.000.000,00
ΓΔ13Μ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 12η Έκδοση 2018 (30/11/2018 – 01/03/2019) 30/11/2018 66750 1.000,000(EUR) 1,00000 66.750.000,00
Σύνολο: 251.750.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ02Α18 KOXA 2,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2019) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) 13/07/2018 580000 1.000,000(EUR) 1,00000 580.000.000,00
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021) 30/11/2015 31388 1.000,000(EUR) 1,00000 31.388.000,00
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) 13/07/2018 610000 1.000,000(EUR) 1,00000 610.000.000,00
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019) 1/7/2013 367705 1.000,000(EUR) 1,00000 367.705.000,00
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020) 1/7/2013 10 1.000,000(EUR) 1,00000 10.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.060,000(EUR) 1,00000 235.185.380,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.206,700(EUR) 1,00000 64.618.785,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
ΚΧ151Α04 ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019) 15/3/2004 164046618 0,010(EUR) 1,00000 1.673.275,50
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 5/5/2005 1114781531 0,010(EUR) 1,00000 11.482.249,77
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019) 12/07/2004 716758304 0,011(EUR) 1,00000 7.740.989,68
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 29/06/2005 843858711 0,011(EUR) 1,00000 9.071.481,14
Σύνολο: 3.890.972.161,10

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,420(EUR) 1,00000 671.025,18
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128070047 0,430(EUR) 1,00000 55.070.120,21
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,90228 2.625.000,00
ΙΝΓΚΑΡΤ2 INGARD PROPERTY BOND 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Ομόλογα) 12/12/2018 41 75.000,000(GBP) 0,90228 3.075.000,00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 02/03/2018 900 1.000,000(GBP) 0,90228 900.000,00
Σύνολο: 62.341.145,39
Γενικό Σύνολο: 4.205.063.306,49