Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ Demetra Holdings Plc 27/04/2000 200000000 0,380(EUR) 1,00000 76.000.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 412805230 0,568(EUR) 1,00000 234.473.370,64
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,011(EUR) 1,00000 3.104.342,48
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 0,930(EUR) 1,00000 68.894.028,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,074(EUR) 1,00000 34.080.467,20
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 0,590(EUR) 1,00000 263.257.960,47
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,088(EUR) 1,00000 21.980.000,00
Σύνολο: 701.790.168,79

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,110(EUR) 1,00000 3.985.138,65
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,020(EUR) 1,00000 1.168.590,84
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 124700096 0,113(EUR) 1,00000 14.091.110,85
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 38943671 1,200(EUR) 1,00000 46.732.405,20
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,041(EUR) 1,00000 545.447,88
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,975(EUR) 1,00000 2.983.092,45
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,320(EUR) 1,00000 5.120.000,00
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,020(EUR) 1,00000 1.297.141,46
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 56544902 0,113(EUR) 1,00000 6.389.573,93
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,010(EUR) 1,00000 100.698,42
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,250(EUR) 1,00000 5.500.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,162(EUR) 1,00000 3.949.336,44
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 42181923 1,230(EUR) 1,00000 51.883.765,29
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,290(EUR) 1,00000 39.907.156,07
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,220(EUR) 1,00000 28.288.955,42
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,028(EUR) 1,00000 3.028.562,60
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,032(EUR) 1,00000 1.807.473,89
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,134(EUR) 1,00000 5.688.300,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,072(EUR) 1,00000 11.491.071,45
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,052(EUR) 1,00000 5.287.531,29
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 0,750(EUR) 1,00000 65.625.000,00
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,570(EUR) 1,00000 19.955.219,49
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,080(EUR) 1,00000 4.042.897,76
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,240(EUR) 1,00000 10.370.608,08
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 78414894 0,049(EUR) 1,00000 3.842.329,81
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,250(EUR) 1,00000 2.050.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,620(EUR) 1,00000 9.571.449,64
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,053(EUR) 1,00000 709.089,15
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,055(EUR) 1,00000 23.343.936,28
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,001(EUR) 1,00000 158.660,08
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 0,990(EUR) 1,00000 36.163.845,63
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,029(EUR) 1,00000 4.109.069,16
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,002(EUR) 1,00000 576.281,94
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 208209300 0,011(EUR) 1,00000 2.290.302,30
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1364441 0,520(EUR) 1,00000 709.509,32
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 0,800(EUR) 1,00000 2.183.105,60
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 1,800(EUR) 1,00000 4.911.987,60
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,061(EUR) 1,00000 744.932,67
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 1,880(EUR) 1,00000 135.239.580,36
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,012(EUR) 1,00000 114.860,11
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,218(EUR) 1,00000 1.047.458,61
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,292(EUR) 1,00000 28.867.324,40
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,001(EUR) 1,00000 215.817,85
Σύνολο: 604.490.284,56

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,003(EUR) 1,00000 243.606,09
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,084(EUR) 1,00000 17.863.610,83
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 06/08/1997 282482787 0,001(EUR) 1,00000 282.482,79
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 3483327 0,081(EUR) 1,00000 282.149,49
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,045(EUR) 1,00000 7.787.500,00
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 908037 1,220(EUR) 1,00000 1.107.805,14
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,033(EUR) 1,00000 1.760.415,67
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,173(EUR) 1,00000 16.131.974,58
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 19/04/2000 62446460 0,007(EUR) 1,00000 437.125,22
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
Σύνολο: 46.795.916,63
Γενικό Σύνολο: 1.353.076.369,98

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Γ20 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2020 (28/02/2020 – 29/05/2020) 28/2/2020 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
ΓΔ13Δ20 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2020 (27/03/2020 – 26/06/2020) 27/03/2020 61000 1.000,000(EUR) 1,00000 61.000.000,00
ΓΔ13Ε20 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 5η Έκδοση 2020 (30/04/2020 – 31/07/2020) 30/04/2020 38000 1.000,000(EUR) 1,00000 38.000.000,00
ΓΔ52Α20 Γραμμάτια Δημοσίου 52 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2020 (24/04/2020 – 23/04/2021) 24/04/2020 1250340 1.000,000(EUR) 1,00000 1.250.340.000,00
Σύνολο: 1.449.340.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) 13/07/2018 580000 1.000,000(EUR) 1,00000 580.000.000,00
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021) 30/11/2015 31388 1.000,000(EUR) 1,00000 31.388.000,00
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) 13/07/2018 610000 1.000,000(EUR) 1,00000 610.000.000,00
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020) 1/7/2013 10 1.000,000(EUR) 1,00000 10.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.030,000(EUR) 1,00000 228.529.190,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.107,000(EUR) 1,00000 59.279.850,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 29/06/2005 843858711 0,010(EUR) 1,00000 8.725.499,07
Σύνολο: 2.740.029.539,07

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,495(EUR) 1,00000 790.851,11
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128069047 0,480(EUR) 1,00000 61.473.142,56
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,89563 2.625.000,00
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 12/12/2018 41 75.000,000(GBP) 0,89563 3.075.000,00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 02/03/2018 2152 1.000,000(GBP) 0,89563 2.152.000,00
Σύνολο: 70.115.993,67
Γενικό Σύνολο: 4.259.485.532,74