Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 27/04/2000 200000000 0,545(EUR) 1,00000 109.000.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 412805076 0,920(EUR) 1,00000 379.780.669,92
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,008(EUR) 1,00000 2.116.597,15
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 1,360(EUR) 1,00000 100.748.256,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,035(EUR) 1,00000 16.119.139,89
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 1,372(EUR) 1,00000 612.186.308,08
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,137(EUR) 1,00000 34.414.400,00
Σύνολο: 1.254.365.371,03

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,000(EUR) 1,00000 3.590.215,00
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,004(EUR) 1,00000 324.808,12
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,030(EUR) 1,00000 1.752.886,26
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 124700096 0,125(EUR) 1,00000 15.587.512,00
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 39108912 1,400(EUR) 1,00000 54.752.476,80
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,042(EUR) 1,00000 565.649,66
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,096(EUR) 1,00000 20.537.804,06
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,304(EUR) 1,00000 930.112,93
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 06/08/1997 282482787 0,002(EUR) 1,00000 423.724,18
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 3483327 0,176(EUR) 1,00000 613.065,55
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,298(EUR) 1,00000 4.768.000,00
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,052(EUR) 1,00000 9.100.000,00
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,024(EUR) 1,00000 1.596.481,80
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 56544902 0,144(EUR) 1,00000 8.142.465,89
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,015(EUR) 1,00000 151.047,63
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,250(EUR) 1,00000 5.500.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,208(EUR) 1,00000 5.070.752,96
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 37236463 1,350(EUR) 1,00000 50.269.225,05
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,466(EUR) 1,00000 64.126.671,48
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,220(EUR) 1,00000 28.288.955,42
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,024(EUR) 1,00000 2.595.910,80
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,036(EUR) 1,00000 2.005.166,34
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,090(EUR) 1,00000 3.820.500,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,130(EUR) 1,00000 20.892.857,18
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,080(EUR) 1,00000 8.134.663,52
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 1,180(EUR) 1,00000 103.250.000,00
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 908037 1,220(EUR) 1,00000 1.107.805,14
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,630(EUR) 1,00000 22.055.768,91
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,076(EUR) 1,00000 3.840.752,87
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,210(EUR) 1,00000 9.074.282,07
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 78414894 0,050(EUR) 1,00000 3.920.744,70
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,234(EUR) 1,00000 1.918.800,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,595(EUR) 1,00000 9.185.504,09
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,048(EUR) 1,00000 648.310,08
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,114(EUR) 1,00000 48.385.613,37
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,004(EUR) 1,00000 634.640,32
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,036(EUR) 1,00000 1.949.998,90
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 0,670(EUR) 1,00000 24.474.521,79
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,026(EUR) 1,00000 3.683.993,04
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 26/3/2001 39000000 1,470(EUR) 1,00000 57.330.000,00
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 208209300 0,011(EUR) 1,00000 2.290.302,30
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,234(EUR) 1,00000 21.820.127,47
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1364441 0,520(EUR) 1,00000 709.509,32
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 0,800(EUR) 1,00000 2.183.105,60
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 19/04/2000 62446460 0,013(EUR) 1,00000 780.580,75
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 1,800(EUR) 1,00000 4.911.987,60
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,065(EUR) 1,00000 793.780,72
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 2,620(EUR) 1,00000 188.472.181,14
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,013(EUR) 1,00000 129.841,87
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,230(EUR) 1,00000 1.105.116,88
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,238(EUR) 1,00000 23.528.846,60
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,013(EUR) 1,00000 2.805.632,05
Σύνολο: 863.813.366,80

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 16/07/2001 33000000 0,039(EUR) 1,00000 1.287.000,00
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,002(EUR) 1,00000 576.281,94
Σύνολο: 1.883.528,77
Γενικό Σύνολο: 2.120.062.266,60

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Β19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 2η Έκδοση 2019 (01/02/2019 – 03/05/2019) 01/02/2019 85000 1.000,000(EUR) 1,00000 85.000.000,00
ΓΔ13Γ19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2019 (01/03/2019 – 31/05/2019) 01/03/2019 82400 1.000,000(EUR) 1,00000 82.400.000,00
ΓΔ13Δ19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2019 (12/04/2019 – 12/07/2019) 12/04/2019 75000 1.000,000(EUR) 1,00000 75.000.000,00
Σύνολο: 242.400.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ02Α18 KOXA 2,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2019) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) 13/07/2018 580000 1.000,000(EUR) 1,00000 580.000.000,00
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021) 30/11/2015 31388 1.000,000(EUR) 1,00000 31.388.000,00
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) 13/07/2018 610000 1.000,000(EUR) 1,00000 610.000.000,00
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019) 1/7/2013 367705 1.000,000(EUR) 1,00000 367.705.000,00
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020) 1/7/2013 10 1.000,000(EUR) 1,00000 10.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.060,000(EUR) 1,00000 235.185.380,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.206,700(EUR) 1,00000 64.618.785,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 5/5/2005 1114781531 0,010(EUR) 1,00000 11.482.249,77
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019) 12/07/2004 716758304 0,011(EUR) 1,00000 7.740.989,68
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 29/06/2005 843858711 0,011(EUR) 1,00000 9.071.481,14
Σύνολο: 3.889.298.885,60

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,535(EUR) 1,00000 854.758,27
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128070047 0,540(EUR) 1,00000 69.157.825,38
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,86593 2.625.000,00
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 12/12/2018 41 75.000,000(GBP) 0,86593 3.075.000,00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 02/03/2018 900 1.000,000(GBP) 0,86593 900.000,00
Σύνολο: 76.612.583,65
Γενικό Σύνολο: 4.208.311.469,24