Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 27/04/2000 200000000 0,505(EUR) 1,00000 101.000.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 412805076 0,876(EUR) 1,00000 361.617.246,58
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,007(EUR) 1,00000 1.975.490,67
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 1,300(EUR) 1,00000 96.303.480,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,043(EUR) 1,00000 19.573.241,30
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 1,640(EUR) 1,00000 731.767.890,12
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,126(EUR) 1,00000 31.651.200,00
Σύνολο: 1.343.888.548,66

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,080(EUR) 1,00000 3.877.432,20
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,023(EUR) 1,00000 1.343.879,47
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 124700096 0,170(EUR) 1,00000 21.199.016,32
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 39108912 1,320(EUR) 1,00000 51.623.763,84
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,040(EUR) 1,00000 538.713,96
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,585(EUR) 1,00000 1.789.855,47
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,262(EUR) 1,00000 4.192.000,00
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,019(EUR) 1,00000 1.230.621,39
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 56544902 0,114(EUR) 1,00000 6.446.118,83
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,010(EUR) 1,00000 100.698,42
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,250(EUR) 1,00000 5.500.000,00
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 42181923 1,400(EUR) 1,00000 59.054.692,20
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,438(EUR) 1,00000 60.273.566,75
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,204(EUR) 1,00000 26.231.576,84
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,020(EUR) 1,00000 2.163.259,00
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,035(EUR) 1,00000 1.948.682,79
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,100(EUR) 1,00000 4.245.000,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,110(EUR) 1,00000 17.678.571,46
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,075(EUR) 1,00000 7.626.247,05
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 1,070(EUR) 1,00000 93.625.000,00
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,560(EUR) 1,00000 19.605.127,92
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,086(EUR) 1,00000 4.346.115,09
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,194(EUR) 1,00000 8.382.908,20
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 78414894 0,026(EUR) 1,00000 2.038.787,24
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,230(EUR) 1,00000 1.886.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,800(EUR) 1,00000 12.350.257,60
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,053(EUR) 1,00000 709.089,15
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,074(EUR) 1,00000 31.408.205,17
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 0,740(EUR) 1,00000 27.031.561,38
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,028(EUR) 1,00000 3.967.377,12
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 26/3/2001 39000000 1,480(EUR) 1,00000 57.720.000,00
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 208209300 0,010(EUR) 1,00000 2.082.093,00
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1364441 0,520(EUR) 1,00000 709.509,32
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 0,800(EUR) 1,00000 2.183.105,60
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 1,800(EUR) 1,00000 4.911.987,60
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,063(EUR) 1,00000 769.356,69
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 2,400(EUR) 1,00000 172.646.272,80
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,012(EUR) 1,00000 114.860,11
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,252(EUR) 1,00000 1.210.823,71
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,240(EUR) 1,00000 23.726.568,00
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,012(EUR) 1,00000 2.589.814,20
Σύνολο: 759.480.182,50

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,003(EUR) 1,00000 243.606,09
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,084(EUR) 1,00000 17.863.610,83
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 06/08/1997 282482787 0,001(EUR) 1,00000 282.482,79
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 3483327 0,081(EUR) 1,00000 282.149,49
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,045(EUR) 1,00000 7.787.500,00
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,188(EUR) 1,00000 4.583.180,56
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 908037 1,220(EUR) 1,00000 1.107.805,14
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,001(EUR) 1,00000 158.660,08
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,033(EUR) 1,00000 1.760.415,67
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,003(EUR) 1,00000 720.352,43
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,173(EUR) 1,00000 16.131.974,58
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 19/04/2000 62446460 0,007(EUR) 1,00000 437.125,22
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
Σύνολο: 52.258.109,70
Γενικό Σύνολο: 2.155.626.840,86

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Ζ19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 6η Έκδοση 2019 (31/05/2019 – 30/08/2019) 31/5/2019 75000 1.000,000(EUR) 1,00000 75.000.000,00
ΓΔ13Η19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 7η Έκδοση 2019 (12/07/2019 – 11/10/2019) 12/07/2019 55500 1.000,000(EUR) 1,00000 55.500.000,00
ΓΔ13Θ19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 8η Έκδοση 2019 (02/08/2019 – 01/11/2019) 02/08/2019 75000 1.000,000(EUR) 1,00000 75.000.000,00
Σύνολο: 205.500.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ02Α18 KOXA 2,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2019) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020) 13/07/2018 750000 1.000,000(EUR) 1,00000 750.000.000,00
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) 13/07/2018 580000 1.000,000(EUR) 1,00000 580.000.000,00
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021) 30/11/2015 31388 1.000,000(EUR) 1,00000 31.388.000,00
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) 13/07/2018 610000 1.000,000(EUR) 1,00000 610.000.000,00
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020) 1/7/2013 10 1.000,000(EUR) 1,00000 10.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.100,000(EUR) 1,00000 244.060.300,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.107,000(EUR) 1,00000 59.279.850,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 5/5/2005 1114781531 0,010(EUR) 1,00000 11.682.910,44
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 29/06/2005 843858711 0,010(EUR) 1,00000 8.725.499,07
Σύνολο: 3.517.243.559,52

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,490(EUR) 1,00000 783.022,48
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128070047 0,539(EUR) 1,00000 69.029.755,33
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,91150 2.625.000,00
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 12/12/2018 41 75.000,000(GBP) 0,91150 3.075.000,00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 02/03/2018 900 1.000,000(GBP) 0,91150 900.000,00
Σύνολο: 76.412.777,81
Γενικό Σύνολο: 3.799.156.337,33