Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 27/04/2000 200000000 0,400(EUR) 1,00000 80.000.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 198474712 0,616(EUR) 1,00000 122.260.422,59
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,006(EUR) 1,00000 1.693.277,72
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 1,280(EUR) 1,00000 94.821.888,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,032(EUR) 1,00000 14.507.225,90
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/3/1996 44494209 0,212(EUR) 1,00000 9.432.772,31
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 2,440(EUR) 1,00000 1.088.727.836,52
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,164(EUR) 1,00000 41.196.800,00
Σύνολο: 1.452.640.223,04

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 0,810(EUR) 1,00000 2.908.074,15
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,002(EUR) 1,00000 162.404,06
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,024(EUR) 1,00000 1.402.309,01
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 110844530 0,130(EUR) 1,00000 14.409.788,90
ΑΝΠΑ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 27/3/2002 182724286 0,151(EUR) 1,00000 27.591.367,19
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND PLC 01/07/1996 56146745 0,150(EUR) 1,00000 8.422.011,75
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 39108912 1,280(EUR) 1,00000 50.059.407,36
ΒΑΣΙ G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 3/5/2001 38750237 0,139(EUR) 1,00000 5.386.282,94
ΒΙΖΝ VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD 21/06/2004 75000000 0,210(EUR) 1,00000 15.750.000,00
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,084(EUR) 1,00000 1.131.299,32
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 215310859 0,130(EUR) 1,00000 27.990.411,67
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,185(EUR) 1,00000 566.022,67
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 06/08/1997 282482787 0,002(EUR) 1,00000 564.965,57
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 3483327 0,200(EUR) 1,00000 696.665,40
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,290(EUR) 1,00000 4.640.000,00
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,065(EUR) 1,00000 11.375.000,00
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 56544902 0,140(EUR) 1,00000 7.916.286,28
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,015(EUR) 1,00000 151.047,63
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 2000000 0,098(EUR) 1,00000 196.000,00
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 37236463 1,300(EUR) 1,00000 48.407.401,90
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,484(EUR) 1,00000 66.603.667,37
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,152(EUR) 1,00000 19.545.096,47
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,027(EUR) 1,00000 2.920.399,65
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 17985000 0,055(EUR) 1,00000 989.175,00
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,100(EUR) 1,00000 4.245.000,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,141(EUR) 1,00000 22.660.714,33
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,057(EUR) 1,00000 5.795.947,76
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 1,110(EUR) 1,00000 97.125.000,00
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 908037 1,370(EUR) 1,00000 1.244.010,69
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,478(EUR) 1,00000 16.734.377,05
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,082(EUR) 1,00000 4.118.702,09
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,210(EUR) 1,00000 9.074.282,07
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 78414894 0,017(EUR) 1,00000 1.333.053,20
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,330(EUR) 1,00000 2.706.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,380(EUR) 1,00000 5.866.372,36
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,045(EUR) 1,00000 607.790,70
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,060(EUR) 1,00000 25.466.112,30
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,006(EUR) 1,00000 951.960,47
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,036(EUR) 1,00000 1.949.998,90
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 0,376(EUR) 1,00000 13.734.955,51
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,040(EUR) 1,00000 5.667.681,60
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 26/3/2001 39000000 1,480(EUR) 1,00000 57.720.000,00
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 208209300 0,014(EUR) 1,00000 2.914.930,20
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,274(EUR) 1,00000 25.550.063,79
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 19/04/2000 62446460 0,010(EUR) 1,00000 624.464,60
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,058(EUR) 1,00000 708.296,64
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 2,900(EUR) 1,00000 208.614.246,30
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,016(EUR) 1,00000 159.805,38
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,244(EUR) 1,00000 1.172.384,86
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,218(EUR) 1,00000 21.551.632,60
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,014(EUR) 1,00000 3.021.449,90
Σύνολο: 869.628.064,41

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,015(EUR) 1,00000 997.801,13
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,260(EUR) 1,00000 6.338.441,20
ΜΟΔΕ MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD 24/4/2001 14900000 0,008(EUR) 1,00000 119.200,00
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC 16/06/2000 22100000 0,037(EUR) 1,00000 817.700,00
ΡΕΝΟ ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 07/09/2000 297915052 0,002(EUR) 1,00000 595.830,10
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 16/07/2001 33000000 0,039(EUR) 1,00000 1.287.000,00
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,001(EUR) 1,00000 288.140,97
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1364441 0,520(EUR) 1,00000 709.509,32
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 0,800(EUR) 1,00000 2.183.105,60
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2728882 2,000(EUR) 1,00000 5.457.764,00
Σύνολο: 19.571.658,92
Γενικό Σύνολο: 2.341.839.946,37

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Α18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2018 (12/1/2018 – 13/4/2018) 12/01/2018 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
ΓΔ13Λ17 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 11η Έκδοση 2017 (3/11/2017 – 2/2/2018) 03/11/2017 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
ΓΔ13Μ17 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 12η Έκδοση 2017 (1/12/2017 – 2/3/2018) 01/12/2017 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
Σύνολο: 300.000.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021) 30/11/2015 31388 1.000,000(EUR) 1,00000 31.388.000,00
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019) 1/7/2013 367705 1.000,000(EUR) 1,00000 367.705.000,00
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020) 1/7/2013 10 1.000,000(EUR) 1,00000 10.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.075,000(EUR) 1,00000 238.513.475,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.206,700(EUR) 1,00000 64.618.785,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
ΚΧ151Α03 ΚΟΧΑ 5.10% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018) 13/2/2003 1366659035 0,010(EUR) 1,00000 14.213.253,96
ΚΧ151Α04 ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019) 15/3/2004 164046618 0,010(EUR) 1,00000 1.673.275,50
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 5/5/2005 1114781531 0,011(EUR) 1,00000 12.374.074,99
ΚΧ151Β03 ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018) 16/5/2003 513434734 0,010(EUR) 1,00000 5.134.347,34
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019) 12/07/2004 716758304 0,011(EUR) 1,00000 7.740.989,68
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020) 29/06/2005 843858711 0,010(EUR) 1,00000 8.818.323,53
ΚΧ152Β03 ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018) 17/11/2003 81158569 0,010(EUR) 1,00000 811.585,69
Σύνολο: 1.225.098.110,70

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΛΦΚ Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018 31/12/2008 1000000 98,750(EUR) 1,00000 98.750.000,00
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,270(EUR) 1,00000 431.373,33
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128070047 0,300(EUR) 1,00000 38.421.014,10
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,89043 2.625.000,00
Σύνολο: 140.227.387,43
Γενικό Σύνολο: 1.665.325.498,13