Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,490 0,500 0,488
0,492
0,490
0,002
0,41%
32.936,37 67.232 37.753 69.205
ΕΛΗΤ EUR 0,824 0,840 0,824
0,840
0,824
0,016
1,94%
27.318,19 32.577 21.069 87.494
ΛΕΠΕ EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,006
0,001
9,09%
106,86 18.182 1.207.567 198.973
ΛΟΤΖ EUR 1,270 1,280 1,270
1,280
1,290
-0,010
-0,78%
3.822,80 3.010 1.500 23.087
ΛΟΥΗ EUR 0,038 0,041 0,038
0,039
0,042
-0,004
-8,33%
327,21 8.458 56.581 53.642
ΤΡΚΗ EUR 1,490 1,500 1,452
1,500
1,500
0,000
0,00%
42.109,50 28.481 22.770 26.074
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,123
0,123
0,000
0,00%
0,00 0 35.000 73.670