Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,545 0,545 0,535
0,545
0,545
0,000
0,00%
12.896,61 23.806 24.194 66.888
ΕΛΗΤ EUR 0,914 0,932 0,914
0,920
0,920
0,000
0,00%
20.544,36 22.319 48.854 95.826
ΛΕΠΕ EUR 0,008 0,008 0,008
0,008
0,006
0,002
25,00%
138,17 18.423 2.235.805 124.014
ΛΟΤΖ EUR 1,370 1,370 1,360
1,360
1,360
0,000
0,00%
63.873,90 46.940 60.595 69.095
ΛΟΥΗ EUR 0,034 0,035 0,034
0,035
0,035
0,000
0,00%
410,80 12.080 105.000 302.007
ΤΡΚΗ EUR 1,372 1,384 1,370
1,372
1,384
-0,012
-0,87%
153.710,68 111.647 68.294 207.041
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,137
0,137
0,000
0,00%
0,00 0 22.850 15.150