Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,354
0,354
0,000
0,00%
0,00 0 24.278 56.115
ΕΛΗΤ EUR 0,574 0,574 0,574
0,574
0,590
-0,016
-2,71%
1.148,00 2.000 13.078 30.071
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 66.513
ΛΟΤΖ EUR 1,020 1,020 1,020
1,020
1,010
0,010
0,99%
3.819,90 3.745 13.112 46.594
ΛΟΥΗ EUR 0,067 0,069 0,065
0,065
0,074
-0,010
-12,84%
205,16 3.092 128.908 91.146
ΤΡΚΗ EUR 0,472 0,484 0,470
0,484
0,476
0,008
1,68%
3.062,95 6.500 51.128 62.626
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 4.000 28.000