Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,488 0,505 0,486
0,498
0,488
0,010
2,05%
3.900,22 7.988 51.285 29.670
ΕΛΗΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,702
0,702
0,000
0,00%
0,00 0 6.000 17.087
ΛΕΠΕ EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,006
0,000
0,00%
1,10 200 2.508.323 426.983
ΛΟΤΖ EUR 1,360 1,370 1,360
1,370
1,370
0,000
0,00%
355,60 260 10.647 22.658
ΛΟΥΗ EUR 0,026 0,026 0,026
0,026
0,025
0,001
4,00%
1,56 60 40.060 104.019
ΤΡΚΗ EUR 1,698 1,698 1,698
1,698
1,698
0,000
0,00%
103,58 61 23.745 62.487
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,138
0,138
0,000
0,00%
0,00 0 30.000 51.572