Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,470 0,470 0,470
0,470
0,470
0,000
0,00%
123,61 263 5.471 71.160
ΕΛΗΤ EUR 0,720 0,740 0,710
0,712
0,730
-0,018
-2,47%
482.004,42 671.878 131.850 102.129
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,006
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 1.025.000 550.335
ΛΟΤΖ EUR 1,450 1,480 1,450
1,480
1,480
0,000
0,00%
2.397,00 1.650 16.176 6.683
ΛΟΥΗ EUR 0,030 0,030 0,030
0,030
0,028
0,003
9,09%
6,00 200 49.838 5.025
ΤΡΚΗ EUR 2,330 2,330 2,300
2,310
2,335
-0,025
-1,07%
19.965,72 8.648 20.231 123.559
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,148
0,148
0,000
0,00%
0,00 0 19.400 12.400