Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,464 0,464 0,464
0,464
0,462
0,002
0,43%
856,54 1.846 9.881 53.611
ΕΛΗΤ EUR 0,694 0,694 0,690
0,690
0,690
0,000
0,00%
40.743,13 58.994 157.541 51.391
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,007
0,007
0,000
0,00%
0,00 0 933.704 481.885
ΛΟΤΖ EUR 1,360 1,370 1,360
1,360
1,380
-0,020
-1,45%
5.766,80 4.240 12.248 12.615
ΛΟΥΗ EUR 0,028 0,029 0,028
0,028
0,029
-0,002
-5,17%
648,61 23.519 54.500 124.315
ΤΡΚΗ EUR 1,850 1,852 1,820
1,820
1,878
-0,058
-3,09%
76.730,29 41.710 34.797 39.728
ΤΣΟΚ EUR 0,140 0,140 0,140
0,140
0,141
-0,001
-0,71%
168,00 1.200 3.350 13.200