Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,430 0,440 0,430
0,440
0,446
-0,006
-1,35%
899,84 2.088 31.712 53.217
ΕΛΗΤ EUR 0,826 0,826 0,826
0,826
0,840
-0,014
-1,67%
49,56 60 46.000 149.781
ΛΕΠΕ EUR 0,009 0,011 0,009
0,011
0,011
0,000
0,00%
7,78 758 0 401.034
ΛΟΤΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,370
0,000
0,00%
0,00 0 16.265 60.755
ΛΟΥΗ EUR 0,107 0,107 0,107
0,107
0,106
0,001
0,94%
428,00 4.000 27.000 49.714
ΤΡΚΗ EUR 1,200 1,200 1,190
1,200
1,214
-0,014
-1,15%
23.698,40 19.790 57.462 62.780
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,114
0,000
0,00%
0,00 0 10.915 11.990