Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,380 0,382 0,380
0,380
0,380
0,000
0,00%
3.078,92 8.089 17.806 21.100
ΕΛΗΤ EUR 0,640 0,640 0,630
0,640
0,640
0,000
0,00%
13.291,95 20.800 24.050 21.978
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,011
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 473.928
ΛΟΤΖ EUR 1,030 1,030 1,030
1,030
1,000
0,030
3,00%
1.107,25 1.075 19.780 4.985
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,082
0,082
0,000
0,00%
0,00 0 110.000 93.386
ΤΡΚΗ EUR 0,636 0,640 0,631
0,640
0,645
-0,005
-0,78%
16.013,14 25.123 50.391 37.600
ΤΣΟΚ EUR 0,078 0,086 0,078
0,085
0,086
-0,001
-1,16%
2.791,50 35.000 27.910 21.500