Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,500
0,000
0,00%
0,00 0 38.824 40.155
ΕΛΗΤ EUR 0,700 0,718 0,700
0,718
0,704
0,014
1,99%
9.010,81 12.709 31.660 26.898
ΕΤΔ19 EUR 0,008 0,010 0,005
0,006
0,009
-0,003
-32,58%
3.191,08 353.908 3.817.980 553.095
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,005
0,000
0,00%
0,00 0 665.016 105.183
ΛΟΤΖ EUR 1,370 1,370 1,370
1,370
1,370
0,000
0,00%
205,50 150 8.254 19.172
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 2.850 189.722
ΤΡΚΗ EUR 1,020 1,022 1,010
1,022
1,018
0,004
0,39%
14.072,96 13.816 62.010 82.649
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,135
0,000
0,00%
0,00 0 0 44.100