Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,458
0,000
0,00%
0,00 0 7.100 5.500
ΕΛΗΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,610
0,000
0,00%
0,00 0 2.978 2.696
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,006
0,000
0,00%
0,00 0 1.330.005 987.016
ΛΟΤΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,450
0,000
0,00%
0,00 0 5.849 15.342
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,032
0,000
0,00%
0,00 0 3.480 171.807
ΤΡΚΗ EUR 1,850 1,850 1,826
1,826
1,852
-0,026
-1,40%
21.920,37 11.949 30.326 43.446
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,142
0,000
0,00%
0,00 0 60.000 10.000