Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,466 0,486 0,466
0,468
0,466
0,002
0,43%
6.178,67 12.974 20.486 155.365
ΕΛΗΤ EUR 0,506 0,510 0,506
0,510
0,524
-0,014
-2,67%
26,40 52 28.690 34.813
ΛΕΠΕ EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,008
-0,002
-25,00%
22,67 3.778 3.541.068 788.196
ΛΟΤΖ EUR 1,410 1,410 1,410
1,410
1,450
-0,040
-2,76%
493,50 350 14.415 10.049
ΛΟΥΗ EUR 0,022 0,023 0,022
0,023
0,023
0,000
0,00%
27,26 1.237 39.292 251.597
ΣΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,228
0,000
0,00%
0,00 0 130.000 38.763
ΤΡΚΗ EUR 2,150 2,150 2,130
2,130
2,150
-0,020
-0,93%
174,11 81 80.006 103.676
ΤΣΟΚ EUR 0,150 0,150 0,150
0,150
0,154
-0,004
-2,60%
195,45 1.303 18.697 53.400