Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,520 0,525 0,520
0,520
0,525
-0,005
-0,95%
5.403,85 10.376 33.506 59.397
ΕΛΗΤ EUR 0,884 0,884 0,884
0,884
0,890
-0,006
-0,67%
4.420,00 5.000 55.024 53.135
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 129.551
ΛΟΤΖ EUR 1,310 1,310 1,310
1,310
1,310
0,000
0,00%
1.375,50 1.050 6.800 49.092
ΛΟΥΗ EUR 0,056 0,056 0,054
0,055
0,057
-0,002
-3,51%
4.345,35 80.070 199.082 476.799
ΤΡΚΗ EUR 1,396 1,402 1,390
1,400
1,392
0,008
0,57%
136.878,48 97.803 39.838 79.755
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,120
0,000
0,00%
0,00 0 41.080 45.600