Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,400 0,400 0,394
0,400
0,410
-0,010
-2,44%
4.866,80 12.169 32.789 15.046
ΕΛΗΤ EUR 0,602 0,618 0,602
0,616
0,618
-0,002
-0,32%
1.975,18 3.215 18.038 24.174
ΛΕΠΕ EUR 0,006 0,006 0,006
0,006
0,008
-0,002
-25,00%
14,40 2.400 2.663.737 1.600.175
ΛΟΤΖ EUR 1,280 1,280 1,280
1,280
1,230
0,050
4,07%
53,76 42 21.499 2.975
ΛΟΥΗ EUR 0,033 0,034 0,031
0,032
0,034
-0,003
-7,35%
975,13 29.712 15.532 206.059
ΣΑΕΠ EUR 0,000 0,000 0,000
0,212
0,212
0,000
0,00%
0,00 0 13.000 19.000
ΤΡΚΗ EUR 2,450 2,450 2,430
2,440
2,465
-0,025
-1,01%
41.551,26 17.024 103.485 33.455
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,164
0,164
0,000
0,00%
0,00 0 52.765 166.335