Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-0,02%
Απόδοση μηνός
2,39%
Απόδοση 3μήνου
1,80%
Απόδοση 6μήνου
-25,71%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-31,73%
Απόδοση απο 1/1
-24,41%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 72,80
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 11/7/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 45,91
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 18/5/2020
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :