Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,56%
Απόδοση μηνός
1,11%
Απόδοση 3μήνου
6,79%
Απόδοση 6μήνου
5,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων
1,55%
Απόδοση απο 1/1
4,07%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 76,58
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 20/7/2018
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 60,12
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 15/2/2019
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :