Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-2,53%
Απόδοση μηνός
-1,56%
Απόδοση 3μήνου
-1,06%
Απόδοση 6μήνου
-6,28%
Απόδοση 52 εβδομάδων
2,54%
Απόδοση απο 1/1
-1,83%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 79,20
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 12/5/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 66,10
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 24/3/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :