Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,17%
Απόδοση μηνός
-1,39%
Απόδοση 3μήνου
-4,09%
Απόδοση 6μήνου
-6,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-0,29%
Απόδοση απο 1/1
-2,35%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 73,88
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 1/7/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 60,12
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 15/2/2019
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :