Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-1,40%
Απόδοση μηνός
-4,54%
Απόδοση 3μήνου
-3,09%
Απόδοση 6μήνου
3,12%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-8,42%
Απόδοση απο 1/1
0,39%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 73,88
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 1/7/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 60,12
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 15/2/2019
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :