Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,11%
Απόδοση μηνός
-0,51%
Απόδοση 3μήνου
-9,94%
Απόδοση 6μήνου
-3,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-6,21%
Απόδοση απο 1/1
-3,76%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 76,58
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 20/7/2018
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 65,33
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 18/5/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :