Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,05%
Απόδοση μηνός
-2,29%
Απόδοση 3μήνου
-10,93%
Απόδοση 6μήνου
-5,58%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-33,14%
Απόδοση απο 1/1
-31,63%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 68,05
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 19/11/2019
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 43,27
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 11/9/2020
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :