Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,38%
Απόδοση μηνός
4,05%
Απόδοση 3μήνου
2,20%
Απόδοση 6μήνου
-0,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-8,23%
Απόδοση απο 1/1
-0,95%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 78,11
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 18/8/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 65,33
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 18/5/2018
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :