Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
-1,13%
Απόδοση μηνός
-0,19%
Απόδοση 3μήνου
-6,02%
Απόδοση 6μήνου
-8,87%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-0,23%
Απόδοση απο 1/1
-0,65%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 79,20
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 12/5/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 65,20
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 10/2/2017
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :