Απόδοση Μετοχών

Επιλέξτε Κωδικό Αξίας: 

ΑΓΡΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

(Νόμισμα Διαπρ/σης: EUR)

Απόδοση εβδομάδας
0,00%
Απόδοση μηνός
1,25%
Απόδοση 3μήνου
1,25%
Απόδοση 6μήνου
-4,71%
Απόδοση 52 εβδομάδων
-18,18%
Απόδοση απο 1/1
0,00%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 0,960
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 1/3/2017
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 0,780
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 28/8/2017
Περίοδος :
Κύριο Γράφημα :
Δευτερεύον Γράφημα :