Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 04/08/2020 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 03/08/2020 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 31/07/2020 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 30/07/2020 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 29/07/2020 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)