Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 18/04/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 17/04/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 16/04/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 15/04/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 12/04/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)