Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 4/8/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
4/8/2020
Δεδομένα για 3/8/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
3/8/2020
Δεδομένα για 31/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
31/7/2020
Δεδομένα για 30/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
30/7/2020
Δεδομένα για 29/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
29/7/2020