15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΑΕΟΝ €0,850 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,150 res 0,00%ΑΠΔΟΛ 100,000 res 0,00%ΑΠΟΛ 80,000 res 0,00%ΒΙΡΕ €260,000 res 0,00%ΒΜΣΗ GBP0,100 res 0,00%ΒΟΠΕ €16,000 res 0,00%ΓΒΙΦΓ 65,000 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΕΝΤ €0,126 res 0,00%ΓΙΟΥΛ 100,000 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,040 res 0,00%ΓΚΛΟΜΠΟ 118,780 res 0,00%ΓΚΡΙΝ 100,000 res 0,00%ΓΝΠΝ 100,000 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΜΦΠ 55,800 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,200 res 0,00%ΗΚ 100,000 res 0,00%ΗΚΗΒ 100,000 res 0,00%ΗΛ 100,000 res 0,00%ΗΠ 80,000 res 0,00%ΗΡ 100,000 res 0,00%ΗΣ 104,260 res 0,00%ΗΣΜΕ 100,000 res 0,00%ΙΝΛΙ €1,000 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΔΙΝ 100,000 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,268 res 0,00%ΚΟΥΑΛΒ 102,137 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,000 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,390 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΕΝΟΡ €1,000 res 0,00%ΛΙΜΝΗ €0,990 res 0,00%ΛΟΝΠΡΟ 100,000 res 0,00%ΜΕΡΕ 104,686 res 0,00%ΜΟΒΚ €0,390 res 0,00%ΜΠΑΛ 80,000 res 0,00%ΜΠΛΟΥ 100,000 res 0,00%ΜΠΡΟ €0,700 res 0,00%ΝΕΑΒ 100,000 res 0,00%ΝΕΑΙ €1,000 res 0,00%ΝΕΤΙΝ €0,990 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΥΑ €24,000 res 0,00%ΠΚΣΓ €1,200 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΩΕ 100,000 res 0,00%ΡΟΕΝ €2,360 res 0,00%ΡΟΕΝΟ 103,100 res 0,00%ΣΑΙΝΤ 100,000 res 0,00%ΣΙΛΕΞ 100,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΥΑΝ 93,002 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,011 res 0,00%ΤΖ GBP1,400 res 0,00%ΤΖ18 100,000 res 0,00%ΤΖ20 100,000 res 0,00%ΤΖΒ 100,000 res 0,00%ΤΖΚ19 100,000 res 0,00%ΤΖΚ21 100,000 res 0,00%ΥΜΣΑ GBP0,068 res 0,00%ΥΜΣΑΟ 100,000 res 0,00%ΦΣΕΕ €0,500 res 0,00%ΧΣΠΒ 100,000 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.


Επικύρωση για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας LonPro Holdings Plc (ΛΟΝΠΡΟ - 20/12/2017)
Διαγραφή των τίτλων της εταιρείας OLEKIT INVESTMENTS LTD (ΟΛΚΤ - 16/11/2017)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας ΑΙΧΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων (ΕΧΜΙ - 15/11/2017)
Ανακοίνωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την εταιρεία Wellesley Commercial Property Plc (ΗΚΗΒ - 13/11/2017)
Aναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Euler Investments London Plc (ΓΙΟΥΛ - 9/11/2017)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας VIRETA INVESTMENTS PLC (ΒΙΡΕ - 3/11/2017)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD (GLOBO - 3/11/2017)
«Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.» και «Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία Δ.Ε.Π.Ε.» - Νέοι Σύμβουλοι Εισαγωγής στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 26/10/2017)
Aναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hestiun Properties Plc (ΧΣΠΒ - 17/10/2017)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 12/10/2017)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD και GOLDMAN & PARTNERS LTD (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 15/9/2017)
Σημάνσεις εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 27/7/2017)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ


Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
16/1/2018 1:31:20 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 1.544,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 1.544,00 €  
Αρ. Συν/γών : 1  
0 Ανοδικά 1 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 68 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 898,92 0,00%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 896,13 0,00%