20/3/2019 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,470 res -1,26%ΕΛΗΤ €0,792 res 1,54%ΛΟΤΖ €1,310 res -0,76%ΛΟΥΗ €0,032 res 6,67%ΤΡΚΗ €1,372 res 3,16%ΤΣΟΚ €0,112 res -6,67%ΑΤΑΣ €1,390 res -0,71%ΚΕΟ €1,250 res -6,72%ΚΕΤΣ €0,440 res -6,38%ΛΟΡΔ €0,076 res -5,00%ΣΙΤΟ €0,032 res -20,00%ΤΣΙΒ €2,660 res -0,75%ΦΡΟΥ €0,216 res -10,00%ΣΛΕΠ €0,003 res 20,00%ΕΤΜΑ2 45,000 res -3,23%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
* Presenting with impact
(19/3/2019)

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/3/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 2.625.340,04 €  
Ομόλογα : 606,15 €  
Σύνολο : 2.625.946,19 €  
Αρ. Συν/γών : 176  
4 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
10 Καθοδικά 54 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
65,07
-0,05%
42,66
0,73%
886,93
-1,72%
772,14
-1,95%
990,37
-1,17%
39,00
-0,03%
FTSE/Med(19/3/2019)
4.423,11
-0,21%