21/6/2018 5:20:00 μμΤΡΚΗ €1,900 res 2,04%ΑΤΑΣ €1,520 res 1,33%ΓΟΥΛ €0,101 res -3,81%ΚΩΝΣ €0,118 res -1,67%ΛΙΝΑ €1,100 res -0,90%ΛΟΡΔ €0,078 res 9,86%ΜΑΠΑ €0,212 res 0,00%ΣΑΛΑ €0,605 res 6,14%ΤΣΙΒ €2,780 res 0,00%ΦΡΟΥ €0,240 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
21/6/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 55.155,64 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 55.155,64 €  
Αρ. Συν/γών : 46  
4 Ανοδικά 3 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
68,84
0,60%
44,31
0,66%
898,11
0,10%
809,40
-0,12%
969,03
0,00%
41,11
0,59%
FTSE/Med(20/6/2018)
4.477,33
0,88%