15/10/2018 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,464 res 0,43%ΕΛΗΤ €0,690 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,360 res -1,45%ΛΟΥΗ €0,028 res -5,17%ΤΡΚΗ €1,820 res -3,09%ΤΣΟΚ €0,140 res -0,71%ΑΜΑΘ €0,148 res 0,68%ΑΤΑΣ €1,380 res 0,00%ΓΟΥΛ €0,107 res 0,94%ΔΩΕΠ €0,001 res 100,00%ΕΡΜΕ €0,059 res 0,00%ΚΕΟ €1,240 res 0,00%ΚΛΑΡ €0,020 res 0,00%ΚΩΝΣ €0,130 res 7,44%ΛΙΝΑ €1,130 res 0,89%ΠΡΟΠ €0,001 res 100,00%ΣΤΣΔ €0,246 res -5,38%ΤΣΙΒ €2,700 res -0,74%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
15/10/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 164.950,42 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 164.950,42 €  
Αρ. Συν/γών : 129  
7 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
6 Καθοδικά 50 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
67,54
-0,92%
44,36
-1,14%
866,87
0,10%
763,54
0,47%
978,71
0,47%
40,40
-0,96%
FTSE/Med(12/10/2018)
4.305,95
0,17%