19/6/2019 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,535 res 2,88%ΕΛΗΤ €0,900 res -0,44%ΛΕΠΕ €0,011 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,320 res 0,76%ΛΟΥΗ €0,056 res 1,82%ΤΡΚΗ €1,414 res 0,86%ΑΤΑΣ €1,310 res 0,00%ΚΚΟΜ €0,208 res -3,70%ΚΥΘΡ €0,094 res -1,57%ΛΕΠΤ €0,074 res 0,00%ΛΙΝΑ €1,130 res -0,88%ΛΟΞΕ €0,620 res 0,00%ΜΠΛΕ €0,580 res 0,00%ΣΙΤΟ €0,028 res -1,79%ΤΣΙΒ €2,480 res 0,00%ΦΡΟΥ €0,222 res -6,72%ΓΙΕΠ €0,040 res 0,00%ΔΩΕΠ €0,001 res -33,33%ΕΡΜΕ €0,046 res 0,00%ΚΧ101Α11 110,700 res 2,98%ΕΤΜΑ1 48,555 res -14,82%ΕΤΜΑ2 54,000 res 5,88%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
19/6/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 83.763,57 €  
Ομόλογα : 197.550,35 €  
Σύνολο : 281.313,92 €  
Αρ. Συν/γών : 95  
4 Ανοδικά 8 Αμετάβλ.
7 Καθοδικά 47 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
69,49
0,46%
47,59
0,89%
886,68
-0,42%
792,55
-0,03%
1.113,76
2,73%
41,75
0,48%
FTSE/Med(18/6/2019)
4.446,55
1,05%