15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΛΟΤΖ €0,930 res 0,00%ΤΡΚΗ €0,606 res 0,83%ΛΙΝΑ €0,785 res 0,64%ΤΣΙΒ €1,890 res 0,53%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διεύρυνση της Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών και σχετικές χρεώσεις (ΧΑΚ - 14/5/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 6/5/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικής πληροφόρησης που σχετίζονται με την εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου, με αριθμό 01-2018/ 02-2018, με τίτλο "Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου", ημερ. 23/1/2018 (ΧΑΚ - 8/4/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Κορωνοϊός (COVID-19) - Υποβολή Εγγράφων για εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ (ΧΑΚ - 7/4/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ) (ΧΑΚ - 27/3/2020)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
4/6/2020 11:25:55 πμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 11.591,47 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 11.591,47 €  
Αρ. Συν/γών : 8  
3 Ανοδικά 1 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
48,17
0,21%
30,31
0,17%
731,74
0,20%
645,09
0,00%
783,27
0,00%
28,59
0,25%
267,84
-0,46%
FTSE/Med(3/6/2020)
4.133,54
-0,13%