23/8/2019 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,505 res 0,00%ΕΛΗΤ €0,876 res -0,91%ΛΕΠΕ €0,007 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,043 res -6,59%ΤΡΚΗ €1,640 res 1,23%ΤΣΟΚ €0,126 res 0,80%ΑΚΕΠ €0,023 res 0,00%ΑΤΑΣ €1,320 res 0,00%ΕΣΕΦ €0,019 res 8,82%ΚΕΤΣ €0,438 res 4,29%ΚΛΑΡ €0,020 res 0,00%ΛΕΠΤ €0,075 res -9,64%ΛΟΞΕ €0,560 res 3,70%ΛΟΡΔ €0,086 res 4,88%ΜΑΠΑ €0,194 res 8,99%ΜΙΝΕ €0,026 res 4,00%ΣΛΕΠ €0,003 res 66,67%ΕΤΜΑ1 49,011 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-- Ενσωμάτωση νέων αξιών στις υφιστάμενες αξίες Εισηγμένων Εκδοτών (ΧΑΚ - 19/8/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Το ΧΑΚ μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της οικονομίας (ΧΑΚ - 17/7/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα-- (ΧΑΚ - 11/7/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Μειώνεται η έκτακτη Αμυντική Εισφορά στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων-- (ΧΑΚ - 28/6/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Δυσαρέσκεια ΧΑΚ για απόρριψη προτάσεων του για Αγορά Ηλεκτρισμού -- (ΧΑΚ - 21/6/2019)
Μερίδια αγοράς Μαίου 2019 (ΧΑΚ - 21/6/2019)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE–Med (ΧΑΚ - 21/6/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αναλαμβάνουν ΧΑΚ και Χρηματιστηριακές Εταιρείες --Κοινές δράσεις για αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς (ΧΑΚ - 14/5/2019)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 14/5/2019)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Ρυθμιζόμενη Αγορά) (ΧΑΚ - 14/5/2019)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
23/8/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 76.235,55 €  
Ομόλογα : 15,68 €  
Σύνολο : 76.251,23 €  
Αρ. Συν/γών : 117  
9 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 49 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
70,63
0,34%
48,56
0,06%
862,24
0,53%
793,46
-0,26%
1.046,18
0,00%
42,43
0,35%
FTSE/Med(22/8/2019)
4.610,97
0,70%