20/7/2018 5:20:00 μμΕΛΗΤ €0,750 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,460 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,028 res -1,79%ΤΡΚΗ €2,485 res -0,20%ΑΙΕΠ €0,006 res 100,00%ΕΡΜΕ €0,063 res 0,00%ΕΣΕΦ €0,041 res 7,89%ΛΙΝΑ €1,140 res 3,64%ΜΠΛΕ €0,580 res -0,85%ΤΣΙΒ €2,620 res 0,77%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συμμόρφωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΧΑΚ - 18/7/2018)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 - Τροποποίηση Εντύπων Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ (ΧΑΚ - 6/7/2018)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (ΧΑΚ - 26/6/2018)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Logicom Public Ltd (ΧΑΚ - 26/6/2018)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΧΑΚ - 26/6/2018)
Μερίδια Αγοράς Μελών Μάιος 2018 (ΧΑΚ - 18/6/2018)
Διαπραγμάτευση στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου με σήμανση (Σ) (ΧΑΚ - 17/5/2018)
Αναθεώρηση Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 17/5/2018)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (Ρυθμιζόμενη Αγορά) (ΧΑΚ - 14/5/2018)
Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ΧΑΚ - 9/5/2018)
Ωράρια εξυπηρέτησης στον χώρο υποδοχής του Χρηματιστηρίου (ΧΑΚ - 3/5/2018)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/7/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 122.212,36 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 122.212,36 €  
Αρ. Συν/γών : 61  
4 Ανοδικά 3 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
76,38
0,24%
51,75
-0,10%
880,89
0,86%
791,88
0,00%
1.049,97
0,16%
45,70
0,22%
FTSE/Med(19/7/2018)
4.437,54
-0,41%