14/8/2018 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,470 res 0,00%ΕΛΗΤ €0,712 res -2,47%ΛΟΤΖ €1,480 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,030 res 9,09%ΤΡΚΗ €2,310 res -1,07%ΓΟΥΛ €0,102 res -2,86%ΤΣΙΒ €2,640 res -0,75%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
14/8/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 510.220,87 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 510.220,87 €  
Αρ. Συν/γών : 67  
1 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
4 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
73,83
-0,59%
49,17
-0,71%
881,34
-0,22%
769,59
0,00%
992,92
0,00%
44,15
-0,63%
FTSE/Med(13/8/2018)
4.462,76
-0,50%