15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΕΛΗΤ €0,600 res -0,17%ΛΕΠΕ €0,007 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,260 res 1,61%ΛΟΥΗ €0,035 res 9,38%ΤΡΚΗ €2,450 res -1,61%ΤΣΟΚ €0,159 res 5,30%ΑΜΑΘ €0,126 res -9,35%ΑΝΠΑ €0,142 res 0,71%ΑΠΕΠ €0,149 res 6,43%ΕΡΜΕ €0,068 res -8,11%ΙΝΕΠ €0,136 res 4,62%ΚΕΟ €1,350 res 3,85%ΚΩΝΣ €0,160 res -9,09%ΛΙΝΑ €1,120 res 0,00%ΛΟΞΕ €0,465 res 1,09%ΣΙΤΟ €0,038 res -5,00%ΤΣΙΒ €2,940 res 1,38%ΦΡΟΥ €0,210 res 0,00%ΕΣΕΦ €0,018 res 0,00%ΕΤΜΑ1 27,000 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Μερίδια Αγοράς Μελών ΧΑΚ Νοέμβριος 2017 (ΧΑΚ - 12/12/2017)
Απόκτηση του κωδικού LEI /Έγκαιρη κατάθεση αιτήσεων στο ΧΑΚ μέχρι 8η Δεκεμβρίου 2017 (ΧΑΚ - 1/12/2017)
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων (ΧΑΚ - 1/12/2017)
Αναθεώρηση Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 15/11/2017)
Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Επιτήρησης (ΧΑΚ - 7/11/2017)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρείων MSV & FRH (ΧΑΚ - 19/10/2017)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (ΧΑΚ - 16/10/2017)
-NEA Ωράρια εξυπηρέτησης στον χώρο υποδοχής του Χρηματιστηρίου - (ΧΑΚ - 6/7/2017)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Σημαντική επιτυχία για την Κύπρο, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και τον Πρόεδρο του κ. Μάριο Α. Πηλαβάκη, συνιστά η εκλογή του ΧΑΚ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ευρώ-Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS) (ΧΑΚ - 23/5/2017)
Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 (ΕΛΗΤ - 1/12/2017)
Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 (ΤΡΚΗ - 1/12/2017)
Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της Γ.Σ για την διαγραφή της εταιρείας από τον ΧΑΚ (ΕΞΕΠ - 1/12/2017)
Εγκριση Δημοσίευσης Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) INVESTMENTS LTD προς τους Μετόχους της A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED (ΑΝΠΑ - 7/11/2017)
Ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) για απόκτηση όλων των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (ΕΣΕΦ - 19/10/2017)
Πρόταση Δ.Σ. προς τους Μετόχους της Εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ για Διαγραφή των Μετοχών της από το ΧΑΚ (ΕΞΕΠ - 25/9/2017)
Έγκριση Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την SFS Group Public Company Ltd προς όλους τους μετόχους της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (ΕΣΕΦ - 30/5/2017)
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
15/12/2017 3:48:58 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 219.734,62 €  
Ομόλογα : 198,18 €  
Σύνολο : 219.932,80 €  
Αρ. Συν/γών : 112  
9 Ανοδικά 4 Αμετάβλ.
6 Καθοδικά 57 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
69,78
0,11%
44,38
0,09%
887,46
0,37%
816,09
-0,61%
882,35
0,61%
41,77
0,17%
FTSE/Med(14/12/2017)
4.179,80
1,99%