15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ εισάγει τη μέθοδο Τιμολόγησης Καθαρής Τιμής "Clean Price" στη Διαπραγμάτευση Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στην Αγορά Ομολόγων (ΧΑΚ - 6/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --Το ΧΑΚ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων -- (ΧΑΚ - 31/7/2020)
Μερίδια Αγοράς Μελών ΧΑΚ Ιουνίου (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ρυθμιζόμενη Αγορά) (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED (ΧΑΚ - 16/6/2020)
Ωράριο εξυπηρέτησης χώρου υποδοχής ΧΑΚ για τους καλοκαιρινούς μήνες (ΧΑΚ - 3/6/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών ΧΑΚ (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Η αξιοποίηση του Χρηματιστηριακού Θεσμού μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας (ΧΑΚ - 8/5/2020)
Ο ρόλος του ΧΑΚ στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων-Του Νίκου Τρυπάτσα, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ- (ΧΑΚ - 23/4/2020)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισαγωγή της μεθόδου τιμολόγησης της καθαρής τιμής στη διαπραγμάτευση τίτλων σταθερού εισοδήματος (Clean Price) (ΧΑΚ - 3/8/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών/ Θεματοφυλάκων ΧΑΚ για το έτος 2019 (ΧΑΚ - 3/8/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 26/6/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ& ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 18/6/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διεύρυνση της Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών και σχετικές χρεώσεις (ΧΑΚ - 14/5/2020)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
12/8/2020 9:46:26 πμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 0,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 0,00 €  
Αρ. Συν/γών : 0  
0 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 0 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
45,66
0,00%
28,17
0,00%
733,66
0,00%
622,29
0,00%
755,28
0,00%
27,16
0,00%
232,24
0,00%
FTSE/Med(11/8/2020)
3.970,85
1,21%