Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
18/07/2018 Συμμόρφωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
06/07/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 - Τροποποίηση Εντύπων Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ
22/06/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τεχνικές προσαρμογές για την επικαιροποίηση στοιχείων μερίδας επενδυτή από τους Χειριστές για το Legal Identifier Code (LEI)
08/06/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
30/05/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006)
24/05/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών για το έτος 2017
10/05/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑΚ
02/05/2018 --ΠΡΟΣ Μέλη και Θεματοφύλακες --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
23/04/2018 --Προς Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
03/04/2018 --ΠΡΟΣ --Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου --- Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
29/03/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
09/03/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποιήσεις της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
13/02/2018 -ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση χρέωσης για εκτύπωση Μητρώου εκδότη
08/02/2018 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες (ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ
23/01/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων