Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
24/05/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών για το έτος 2017
10/05/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑΚ
02/05/2018 --ΠΡΟΣ Μέλη και Θεματοφύλακες --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
23/04/2018 --Προς Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
03/04/2018 --ΠΡΟΣ --Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου --- Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
29/03/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
09/03/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποιήσεις της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
13/02/2018 -ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση χρέωσης για εκτύπωση Μητρώου εκδότη
08/02/2018 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες (ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ
23/01/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων
16/01/2018 --ΠΡΟΣ Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου---Συνάντηση με Μέλη ΧΑΚ
12/01/2018 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Έγκριση για Εισαγωγή Αξιών στη ΝΕΑ
22/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Υποχρεώσεις Μελών ΧΑΚ
22/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου και Αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ
21/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ-- Ανανέωση ετήσιας Άδειας Μελών ΧΑΚ