Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
13/02/2018 -ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση χρέωσης για εκτύπωση Μητρώου εκδότη
08/02/2018 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες (ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ
23/01/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων
16/01/2018 --ΠΡΟΣ Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου---Συνάντηση με Μέλη ΧΑΚ
12/01/2018 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Έγκριση για Εισαγωγή Αξιών στη ΝΕΑ
22/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Υποχρεώσεις Μελών ΧΑΚ
22/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου και Αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ
21/12/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ-- Ανανέωση ετήσιας Άδειας Μελών ΧΑΚ
06/12/2017 --ΠΡΟΣ: ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ --Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα
06/12/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου
13/11/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--
30/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση του Πίνακα ΙΧ του Παραρτήματος 17 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
16/10/2017 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ--Αποτίμηση της αξίας των τίτλων νεοσυσταθείσας εταιρείας που αιτείται την εισαγωγή της στη ΝΕΑ
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014