Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
25/09/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" - 8 Οκτωβρίου 2020
14/09/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ
03/08/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισαγωγή της μεθόδου τιμολόγησης της καθαρής τιμής στη διαπραγμάτευση τίτλων σταθερού εισοδήματος (Clean Price)
03/08/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών/ Θεματοφυλάκων ΧΑΚ για το έτος 2019
26/06/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
18/06/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ& ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
14/05/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διεύρυνση της Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών και σχετικές χρεώσεις
06/05/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
08/04/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικής πληροφόρησης που σχετίζονται με την εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου, με αριθμό 01-2018/ 02-2018, με τίτλο "Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου", ημερ. 23/1/2018
07/04/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Κορωνοϊός (COVID-19) - Υποβολή Εγγράφων για εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ
27/03/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
23/03/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΕΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ /ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
20/03/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΙΣ /ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων
09/03/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Κορωνοϊός (COVID-19) - Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες
09/03/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΙΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διαφοροποίηση δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση)/ διαγραφή ορισμένων υφιστάμενων χρεώσεων που επιβάλλει το ΧΑΚ