Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
13/11/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--
30/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση του Πίνακα ΙΧ του Παραρτήματος 17 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
16/10/2017 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ--Αποτίμηση της αξίας των τίτλων νεοσυσταθείσας εταιρείας που αιτείται την εισαγωγή της στη ΝΕΑ
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
15/09/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΛΗ --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
03/08/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Κριτήριο Ελάχιστης Χρηματιστηριακής Αξίας
21/07/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--- Εκπροσώπηση Νομικών Προσώπων στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ
18/07/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--- Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του Χρηματιστηρίου
07/07/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Δημοσιοποίηση κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εκδοτών
03/07/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II / Έκδοση Κωδικών LEI
11/05/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ --Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II / Έκδοση Κωδικών LEI-- updated form--
11/05/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ --Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων - ΚΔΠ 379/2014 --
10/05/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ --Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II / Έκδοση Κωδικών LEI--
08/05/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"