Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
16/05/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--5η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
15/04/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-- Νέα έντυπα για την ανανέωση κωδικού LEI
28/03/2019 -- ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ -- Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
28/03/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Στοιχεία απαραίτητα κατά την αίτηση για Εισαγωγή Αξιών στη Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά
15/02/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά
31/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Παράρτημα 3 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
29/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ /ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια
16/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--
11/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- Εταιρικές Δραστηριότητες
21/12/2018 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα
13/12/2018 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Υποχρέωση Συμβούλου Εισαγωγής για διεξαγωγή ελέγχων του εκδότη -τροποποίηση της παραγράφου 7.1.2 της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε
13/12/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ-- Ανανέωση ετήσιας Άδειας Μελών ΧΑΚ
13/12/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Υποχρεώσεις Μελών ΧΑΚ
16/11/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ