Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26/10/2020 299.500 2.769.158,35 9,2459 9,4308 9,2459 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 26/10/2020 651.910 6.627.863,79 10,1668 10,4718 9,9635 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 26/10/2020 432.542 4.281.821,57 9,8992 10,0972 9,8992 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 26/10/2020 146.229 1.325.587,38 9,0652 9,2465 9,0652 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 26/10/2020 566.270 4.969.685,59 8,7762 8,9517 8,7762 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 26/10/2020 2.433 18.077,51 7,4316 7,6545 7,4316 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 26/10/2020 57.518 461.783,66 8,0285 8,2694 8,0285 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 26/10/2020 552.524 4.696.432,87 8,5000 8,7550 8,3300 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 26/10/2020 334.146 3.146.221,66 9,4157 9,6982 9,2274 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 26/10/2020 365.870 3.495.558,95 9,5541 9,8407 9,3630 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 26/10/2020 204.165 1.694.829,56 8,3013 8,5503 8,1353 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 26/10/2020 302.393 3.373.022,16 11,1544 11,3775 11,1544 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 26/10/2020 101.813 1.062.688,57 10,4376 10,7507 10,2288 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 26/10/2020 91.088 675.948,76 7,4208 7,6434 7,2724 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 26/10/2020 218.436 2.332.583,33 10,6785 10,9989 10,4649 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 26/10/2020 173.099 1.580.905,16 9,1330 9,4983 8,9503 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 26/10/2020 142.777 1.374.356,42 9,6259 9,9147 9,3371 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 26/10/2020 51.027 419.809,78 8,2272 8,4740 8,2272 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 30/9/2020 3.462.288 3.662.997,00 1,0580 1,0580 1,0580 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 30/9/2020 2.690.214 2.846.175,00 1,0580 1,0580 1,0580 EUR