Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26/1/2021 343.182 3.432.091,07 10,0008 10,2008 10,0008 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 26/1/2021 651.910 6.847.263,56 10,5034 10,8185 10,2933 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 26/1/2021 280.057 2.807.819,84 10,0259 10,2264 10,0259 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 26/1/2021 177.251 1.625.607,31 9,1712 9,3546 9,1712 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 26/1/2021 512.228 4.572.951,01 8,9276 9,1062 8,9276 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 26/1/2021 6.915 50.318,46 7,2766 7,4949 7,2766 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 26/1/2021 62.356 599.749,41 9,6181 9,9066 9,6181 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 26/1/2021 387.332 3.391.959,73 8,7572 9,0199 8,5821 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 26/1/2021 334.146 3.303.916,66 9,8876 10,1842 9,6898 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 26/1/2021 362.730 3.656.395,97 10,0802 10,3826 9,8786 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 26/1/2021 225.770 2.046.445,88 9,0643 9,3362 8,8830 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 26/1/2021 275.534 3.159.620,99 11,4672 11,6965 11,4672 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 26/1/2021 101.813 1.366.527,34 13,4219 13,8246 13,1535 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 26/1/2021 91.088 909.134,45 9,9809 10,2803 9,7813 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 26/1/2021 218.436 2.404.553,74 11,0080 11,3382 10,7878 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 26/1/2021 173.099 1.593.586,60 9,2062 9,5744 9,0221 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 26/1/2021 142.777 1.442.184,92 10,1009 10,4039 9,7979 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 26/1/2021 124.896 1.035.050,03 8,2873 8,5359 8,2873 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/12/2020 4.055.571 4.641.530,00 1,1445 1,1445 1,1445 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/12/2020 3.294.076 4.425.771,00 1,3436 1,3436 1,3436 USD