Παρουσίαση - Έργο Μετάβασης Κύκλου Διακανονισμού σε Τ+2