Μεταφορά Αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Χειριστή

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Εξυπηρέτηση Επενδυτών / Μεταφορά Αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Χειριστή