Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους / Αίτηση ανάκλησης δήλωσης πρόθεσης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Εξυπηρέτηση Επενδυτών / Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους / Αίτηση ανάκλησης δήλωσης πρόθεσης