Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ για συναλλαγές over the counter (27/11/2008)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ για συναλλαγές over the counter (27/11/2008)