Τροποποίηση των ΚΔΠ 326/2009, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα συναλλαγών/ συμφω

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποίηση των ΚΔΠ 326/2009, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα συναλλαγών/ συμφω