Κωδικοποίηση και Αντικατάσταση της Κανονιστικής Απόφασης για εισαγωγή εταιρειών και Συνεχείς Υποχρεώ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Κωδικοποίηση και Αντικατάσταση της Κανονιστικής Απόφασης για εισαγωγή εταιρειών και Συνεχείς Υποχρεώ