Εγγραφή Μελών – Οργάνωση & Προσόντα Υπηρετούντων Υπαλλήλων: Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Εγγραφή Μελών – Οργάνωση & Προσόντα Υπηρετούντων Υπαλλήλων: Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίο