Τροποποίηση της ΚΔΠ 326/09 - Χρέωση για την τοποθέτηση εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) (26-1

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποίηση της ΚΔΠ 326/09 - Χρέωση για την τοποθέτηση εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) (26-1