Θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή - Κείμενο Μετά Από Διαβούλευση (8/3/2010)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή - Κείμενο Μετά Από Διαβούλευση (8/3/2010)