3. Κανονιστική απόφαση αναφορικά με την εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / 3. Κανονιστική απόφαση αναφορικά με την εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή