1. Προσχέδιο πρότασης για τροποποίηση κανονιστικής απόφασης κανονισμού λειτουργίας ΚΑΜ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / 1. Προσχέδιο πρότασης για τροποποίηση κανονιστικής απόφασης κανονισμού λειτουργίας ΚΑΜ