Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων – Μετάβαση στο Τ+2 και άλλες αλλαγές για το ΚΑΜ (εγκύκλιος ημερ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων – Μετάβαση στο Τ+2 και άλλες αλλαγές για το ΚΑΜ (εγκύκλιος ημερ