Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων - 16/11/2018

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων - 16/11/2018
 
           1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
           2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
              Συνεταιρισμού