Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

NEA ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
03/08/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες & Χειριστές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου --Πιστοποιημένοι Διακανονιστές TO : Members and Custodians / Operators of the Cyprus Stock Exchange
13/07/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες / Τράπεζες Διακανονισμού /Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ-- Ενημέρωση αναφορικά με το πλάνο μετάβασης Χρηματικού Διακανονισμού σε περιβάλλον Τ2-Τ2S Consolidation (ΧΑΚ - 14/7/2022)
09/04/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικής πληροφόρησης που σχετίζονται με την εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου, με αριθμό 01-2018/ 02-2018, με τίτλο «Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου», ημερ. 23/1/2018
08/04/2020 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Κορωνοϊός (COVID-19) – Υποβολή Εγγράφων για εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ
13/09/2019 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Οικονομική πληροφόρηση που πρέπει να περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό έγγραφο, κατά την υποβολή αίτησης για εισαγωγή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ &ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ”
15/02/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά
15/06/2018 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" (ΧΑΚ - 8/6/2018)
08/02/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες (ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ
23/01/2018 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων
12/01/2018 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Έγκριση για Εισαγωγή Αξιών στη ΝΕΑ
16/10/2017 --ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ--Αποτίμηση της αξίας των τίτλων νεοσυσταθείσας εταιρείας που αιτείται την εισαγωγή της στη ΝΕΑ (ΧΑΚ - 16/10/2017)
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 3/10/2017)
03/10/2017 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" (ΧΑΚ - 3/10/2017)
15/09/2017 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΛΗ --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 15/9/2017)