Κωδικός Περιγραφή Ημ. Ανακοίνωσης Ημ. Αρχείου Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής Μέρισμα Τύπος Σχέδιο Επανεπένδυσης
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 3/2/2021 9/2/2021 8/2/2021 12/2/2021 22.217 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 30/12/2020 8/1/2021 7/1/2021 18/2/2021 0.876 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΚΟΥΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε 28/12/2020 7/1/2021 5/1/2021 31/1/2021 0.090 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΒΙΤΑΦ Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε. 15/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 22/1/2021 0.170 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 11/8/2020 18/8/2020 17/8/2020 25/8/2020 30.090 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΡΟΕΝ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 20/7/2020 28/7/2020 27/7/2020 24/8/2020 0.025 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΣΟΛINTOYΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ 22/5/2020 2/6/2020 1/6/2020 8/6/2020 0.600 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 17/2/2020 21/2/2020 20/2/2020 6/3/2020 18.910 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΣΟΛINTOYΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ 13/2/2020 18/2/2020 17/2/2020 28/2/2020 0.600 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 16/12/2019 19/12/2019 18/12/2019 30/12/2019 12.500 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 20/6/2019 4/4/2019 3/4/2019 15/4/2019 12.500 EUR(Μέρισμα), 25.000 EUR(Προμέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 20/6/2019 4/4/2019 3/4/2019 15/4/2019 12.500 EUR(Μέρισμα), 25.000 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΒΟΠΕ Vonpende Holdings Plc 4/10/2018 12/10/2018 11/10/2018 26/10/2018 18.331 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 5/6/2018 14/6/2018 13/6/2018 13/7/2018 0.050 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΒΟΠΕ Vonpende Holdings Plc 5/6/2018 14/6/2018 13/6/2018 25/6/2018 55.993 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 4/12/2017 15/12/2017 14/12/2017 5/1/2018 14.250 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 20/6/2017 30/6/2017 29/6/2017 21/7/2017 16.750 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 30/5/2017 8/6/2017 7/6/2017 7/7/2017 0.030 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 23/3/2017 5/4/2017 4/4/2017 21/4/2017 6.750 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 17/3/2017 28/3/2017 27/3/2017 7/4/2017 0.150 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 15/11/2016 30/11/2016 29/11/2016 16/12/2016 3.750 EUR(Μέρισμα), 15.850 EUR(Προμέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 15/11/2016 30/11/2016 29/11/2016 16/12/2016 3.750 EUR(Μέρισμα), 15.850 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 19/9/2016 29/9/2016 28/9/2016 10/10/2016 5.150 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 21/6/2016 5/7/2016 4/7/2016 14/7/2016 0.035 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 16/6/2016 29/6/2016 28/6/2016 15/7/2016 5.750 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 7/6/2016 30/6/2016 29/6/2016 15/7/2016 0.030 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd 6/6/2016 15/6/2016 14/6/2016 30/6/2016 11.650 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 10/12/2014 22/12/2014 19/12/2014 30/12/2014 0.050 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 11/6/2014 30/6/2014 26/6/2014 1/8/2014 0.050 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΚΕΡΒ Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc 24/4/2014 7/5/2014 5/5/2014 22/5/2014 0.010 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 3/12/2013 13/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 0.042 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΝΛΕ International Life Α.Ε.Γ.Α 12/6/2013 25/6/2013 20/6/2013 19/7/2013 5.000 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 11/12/2012 19/12/2012 17/12/2012 28/12/2012 0.041 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 14/6/2011 29/6/2011 27/6/2011 8/7/2011 0.032 EUR(Μέρισμα) Μέρισμα
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc 10/12/2010 21/12/2010 17/12/2010 30/12/2010 0.023 EUR(Προμέρισμα) Προμέρισμα