Εταιρικά Χρεόγραφα

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΚΩΑΜ Constantinou Bros Properties Plc CY0101271712 29/03/2010 0,010(EUR) N/A 1.950.000 EUR
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc CY0101421713 06/08/2010 0,010(EUR) N/A 100.000.000 EUR
ΟΡΚΑ ORCA Investment Plc CY0101241715 10/09/2010 0,010(EUR) N/A 1.200.000 EUR
ΕΧΜΙ ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ CY0102430218 10/04/2012 1,000(EUR) N/A 321.123 EUR
ΕΠΙΕΝ Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. GRS804003002 28/06/2012 0,320(EUR) N/A 10.906.250 EUR
ΓΚΑΖ C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD CY0102720717 17/07/2012 0,010(EUR) N/A 126.780.762 EUR
ΓΓΚ UNIVERSAL GOLF ENTERPRISES PLC CY0105440511 29/12/2014 0,010(EUR) N/A 34.328.000 EUR
ΛΑΓΛΦ LANITIS GOLF PUBLIC CO LTD CY0104851718 20/01/2015 1,710(EUR) N/A 2.761.674 EUR
ΓΟΥΚ The Mall of Engomi (ME) Plc CY0105821710 10/07/2015 0,100(EUR) N/A 15.574.787 EUR
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc CY0106130210 30/12/2015 1,000(EUR) N/A 650.000 EUR
ΣΝΠΜ SNP Southeast Network Public Ltd CY0200811319 15/02/2016 0,010(EUR) N/A 6.700.000 EUR
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε GRS806003000 29/02/2016 0,500(EUR) N/A 5.705.053 EUR
ΠΛΑΤΑ Plata Management Public Ltd CY0106831312 24/10/2016 0,010(EUR) N/A 10.100.000 EUR
ΚΟΥΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε GRS810003004 06/06/2017 0,450(EUR) N/A 21.000.000 EUR
ΚΟΥΙΜ Κ. Κουιμτζής Α.Ε. GRS809003007 07/07/2017 1,000(EUR) N/A 600.000 EUR
ΦΣΕΕ FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε GRS811003003 08/08/2017 0,500(EUR) N/A 2.220.000 EUR
ΑΜΠΛΟΥΣ G.D. AMPLUS PUBLIC COMPANY LTD CY0107561116 19/01/2018 1,000(EUR) N/A 26.000 EUR
ΡΟΦΟΛ A.J. Green Shell Plc CY0200491716 23/02/2018 35,000(EUR) N/A 1.237.959 EUR
ΕΟΜΠΡ RichReach Corporation Public Ltd CY0108321114 16/01/2019 0,050(EUR) N/A 11.402.880 EUR
ΜΗΡ MAGEAN HOLDING PLC CY0108280419 05/02/2019 1,150(EUR) N/A 886.222 EUR
ΧΑΤΖΙ HANGJI GLOBAL LTD VGG429001032 12/03/2019 0,870(EUR) N/A 50.201.100 EUR
ΣΟΛINTOYΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ GRS820003002 21/05/2019 30,000(EUR) N/A 100.000 EUR
ΣΤΟΝΕ PAPHOS STONE C. ESTATES PLC CY0108670510 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 4.680.000 EUR
ΚΙΝΓΣ KING'S HEAD DEVELOPMENT PLC CY0108630514 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 7.130.000 EUR
ΛΑΥ LAYSTER INVESTMENTS PLC CY0108681319 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 101.000 EUR
ΚΒΔ CONSTANTINOU BROS DEVELOPERS PLC CY0108660511 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 14.990 EUR
ΒΙΤΑΦ Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε. GRS821003001 21/01/2020 0,430(EUR) N/A 19.494.313 EUR
ΑΣΠΛ1 Aphrodite Springs Public Ltd CY0108921715 23/07/2020 1,710(EUR) N/A 20.000 EUR
ΕΚΟΝ P.G. ECONOMIDES PROPERTIES PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109271714 16/11/2020 1,000(EUR) N/A 11.934.065 EUR
ΒΑΣΙΛ G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109440517 06/04/2021 0,085(EUR) N/A 77.500.474 EUR
ΚΡΝΤΟ CORADO MANAGEMENT PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109471611 23/04/2021 0,100(EUR) N/A 1.000.000 EUR
ΜΕΝΤΡΝ MEDITRINA CYPRUS PLC CY0109701611 29/09/2021 0,100(EUR) N/A 45.000.000 EUR
ΙΔΝΑ IDNA GENOMICS PUBLIC LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109800710 17/12/2021 0,010(EUR) N/A 2.760.333 EUR
ΚΟΝΤ CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ με ΔΨ_Κ) GRS825003007 04/01/2022 0,400(EUR) N/A 6.875.000 EUR
ΧΕΝΑΝ HENAN WANDI MINERALS PUBLIC COMPANY LTD CY0109890711 17/01/2022 1,000(EUR) N/A 26.000 EUR
ΦΡΕΝΚΟ FRENCO PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109901310 21/01/2022 0,010(EUR) N/A 100.000.000 EUR
ΓΟΥΕΛΘ WEALTHAVENUE PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109610614 27/01/2022 0,001(EUR) N/A 35.478.584 EUR
ΟΡΑΤ ORATCO PUBLIC COMPANY LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109950713 03/02/2022 1,000(EUR) N/A 425.608 EUR
ΠΕΝΓΚΟΥ MR. PENGU PUBLIC COMPANY LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200030233 05/04/2022 1,000(EUR) N/A 249.618 EUR
ΜΕΝΤΣ MEDSCOPE HOLDINGS PLC CY0200041313 20/04/2022 1,000(EUR) N/A 52.602.700 EUR
ΑΛΤΡ ALTRECOM PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200121313 09/06/2022 1,030(EUR) N/A 108.371.916 EUR
ΑΜΔΑΚ EASTERNMED REAL ESTATE CAPITAL PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200161715 07/07/2022 1,000(EUR) N/A 715.948.430 EUR
ΕΦΑ EFA HOLDINGS PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200171318 07/07/2022 3,000(EUR) N/A 130.500 EUR
ΓΙΩΤ UPYACHTING MANAGEMENT PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200072110 15/11/2022 0,005(EUR) N/A 15.000.000 EUR
ΥΟΝΤΑ YODA PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200380711 27/12/2022 0,500(EUR) N/A 1.802.096.023 EUR
ΜΕΤΤΜ METTMANN PUBLIC COMPANY LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200410716 30/12/2022 1,000(EUR) N/A 100.000 EUR
ΠΡΟΣΠΕΡ PROSPERTREE PLC CY0200560718 26/06/2023 0,100(EUR) N/A 500.000 EUR
ΝΤΚ ENTECA PLC (ΚΟ χωρίς ΔΨ_Κ) CY0200620710 25/07/2023 15,000(EUR) N/A 50.000.009 EUR
ΡΗΣB ZREES FRACTION PLC – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ‘Β’ (ΚΟ χωρίς ΔΨ_Κ) CY0200631717 24/08/2023 0,025(EUR) N/A 30.000.000 EUR
ΡΝΣ RIANESON INVESTEMENTS PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200701718 02/10/2023 0,100(EUR) N/A 1.000.000 EUR
ΜΕΧΟΣΠ MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc CY0200721716 17/10/2023 1,000(EUR) N/A 120.200.720 EUR
ΒΛΟΑΚ BLACK OAK INVESTMENTS PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200850713 26/02/2024 0,100(EUR) N/A 2.227.171 EUR
ΦΡΟΝ3 FRONTARICO PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0200891717 19/03/2024 1,000(EUR) N/A 1.000.000 EUR